Budovanie dôvery v úspešnom vzťahu

doveraDôvera je pravdepodobne najdôležitejšou zložkou pri budovaní úspešného vzťahu.

Podstatu budovania dôvery môžem zhrnúť do jednej myšlienky: Vytvorenie bezpečného emocionálneho miesta pre vášho partnera. Ak aktívne nepracujete na budovaní bezpečného emocionálneho miesta, potom zrejme vytvárate neisté miesto.

Je zbytočné povedať, že nevhodný vzťah je ten, kde nie je dôvera.

Ten, v ktorom sa jedna osoba bojí vyjadriť jeho alebo jej pocity a názory.

Kľúč k tomu, aby sme sa vyhli klamaniu a podporovali dôveru, je každý deň sa vedome zo všetkých síl snažiť vytvárať emocionálne bezpečné miesto. A dovoľte, aby som na začiatku tohto povedal, že ak cítite, že ste vo vzťahu klamstva založenom na definícii, ktorú som práve spomenul, okamžite hľadajte pomoc. Zlé zaobchádzanie nikdy netolerujte!

SMERNICE NA VYTVÁRANIE BEZPEČNÉHO EMOCIONÁLNEHO MIESTA

Neustále pracujte na zdokonalení vašich komunikačných zručností.

Objavte pravidlo mlada-uspesna: „najprv skús chápať, až potom byť chápaná“.

Byť dobrým poslucháčom znamená, že neprerušujete svojho partnera. To si vyžaduje veľkú disciplínu a rešpekt.
Jednoduchým nástrojom na to je dobre známa „zrkadlová technika“. To, čo povedala druhá osoba, odrážate spät. Musíte sa naučiť povedať niečo ako, „Dovoľ, aby som sa uistil, že som správne rozumel, čo si práve povedal. Znelo to, ako by si chcel, aby som…“

Ak ste „pokročilý“ poslucháč, skúste odzrkadliť nielen obsah, ale aj citový tón. Napríklad, „Vyzerá to tak, že ťa naozaj hnevám a chceš, aby som bol nabudúce pozornejší…“

Rozhodujúcim prvkom dobrej komunikácie je dôsledné používanie „Ja-vyhlásenia“ a naopak „Ty-vyhlásenia“. Ja- vyhlásenie zjednocuje, kým Ty-vyhlásenie odcudzuje a rozdeľuje. Ja-vyhlásenie začína „Ja cítim…“ Ty-vyhlásenie začína „Ty si spôsobil, že sa cítim…“

Ty-vyhlásenie je takmer vždy prežívané ako útok. Ak použijem na vlastné pocity a názory Ja-vyhlásenie, ja som komunikujúci, takže ja preberám zodpovednosť za dôsledky a neviním môjho partnera.

Vezmite zodpovednosť za vyjadrenie vašich potrieb a vyjadrite ich jasne a asertívne.

Ak osoba cíti, že on alebo ona nedokáže vyjadriť svoje potreby druhej osobe, potom to vedie k prelomeniu dôvery. Zvyčajne svoje potreby nevyjadrujeme z dvoch dôvodov. Buďto sa bojíme odmietnutia alebo sa bojíme pocitu hanby za to, že máme takéto potreby.

Ak pár dokáže vyjadriť potreby jeden druhého a dôkladne ich pozná, je to jeden z najsilnejších spôsobov ako budovať dôveru vo vzťahu.

Buďte pozitívny a rozdávajte radosť.

Ľuďom, ktorí sa k nám dobre správajú a ktorí sa zdajú, že nás majú radi, tým prirodzene dôverujeme. Je veľmi ťažké neveriť niekomu, kto sa zdá, že vám vždy výjde v ústrety, aby vás potešil!

Kľúčový nástroj pre použitie tohto je pravidlo „5 k 1“. To znamená, že skôr ako poviete niečo negatívne svojmu partnerovi, musíte povedať najmenej päť pozitívnych vecí. Až potom môžete povedať niečo negatívne alebo kritické.

Nedovoľte, aby sa dôsledky nevyriešili.

Toto si vyžaduje, aby mali manžel a manželka dobré zručnosti pri riešení problémov. Ani vám nepoviem, koľko párov, s ktorými som pracoval a ktoré majú problémy, trpia nedostatkom zručností pri riešení problému.

Ak sa problémy nevyriešia, rastie hnev a bolesť. A keď rastie hnev, potom sa stráca dôvera.

Naučte sa bojovať korektne.

V prípade, že by ste to nevedeli, boj je súčasťou každého dobrého vzťahu! Spomínam to, pretože je niekoľko ľudí, ktorí žijú s naivnou predstavou, že v“ dobrom vzťahu“ neexistujú hádky. Problémom nie je to, že sa partneri hádajú, ale ako sa hádajú. Ak je tento „boj“ nečestný, potom ničí dôveru. Ak je to boj čestný, potom buduje dôveru. Tu je niekoľko dôležitých pripomienok na ujasnenie si čestného boja:

1. Nikdy sa neutiekajte k prezývaniu alebo k ponižovaniu.
2. Riešte aktuálny spor. Nikdy nevyťahujte staré veci, ktoré možno nie sú doriešené. Momentálna hádka nie je povolením k vysypávaniu všetkých vaších starých smetí.
3. Nikdy nepoužívajte frázy, ktoré sú absolutistické, ako „ty nikdy“ alebo „ty vždy“.
4. Nikdy nevnášajte do sporu ďalšieho člena rodiny na potvrdenie vašich argumentov alebo na útok vášho partnera.
5. Vopred sa dohodnite na metóde ako si dať pauzu, keď jeden z vás cíti, že sa boj vymyká z vašich rúk.
6. Nezačnite sa hádať neskoro v noci, keď ste obaja unavení, čo môže mať za následok menšiu kontrolu nad vašimi emóciami.
7. A znova, snažte sa čo najviac používať „Ja-vyhlásenie“ radšej než „Ty-vyhlásenie“, ktoré pripomína útok.

Dôvera je jedna z vecí, ktorá zaberá veľa času pri jej vytváraní a veľmi krátky čas pri jej zrúcaní. Dávajte si pozor ako sa jeden ku druhému správate. Mnoho ľudí nesprávne verí, že v dobrom vzťahu môžete „relaxovať“ a nemusíte dozerať na všetko, čo poviete alebo urobíte. Toto tvrdenie je ďaleko od pravdy.

V dobrom vzťahu musíte stále dávať pozor na vaše správanie. Toto je kľúč k budovaniu silného vzťahu a dôvery.

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.