Ako vybudovať Vašu kariéru cez PDF

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA

Jedno stranové PDF sú silné nástroje na vybudovanie vašej úspešnej kariéry. Jedna strana je ľahká na produkovanie a distribúcia je bezplatná.

Len jedna strana PDF je ideálnym spôsobom na vybudovanie vašej kariéry a výdavky sú minimálne.

Keď raz vybudujete vašu prvú jednu stranu PDF, zistíte, aké ľahké je vybudovať rozličné verzie na rozličné témy.

Čo je jednostranové PDF?

Jednu stranu PDF si môžeme predstaviť ako ekvivalent k jednostranovému letáku alebo ako špecifikáciu výrobku na liste. Jednostranové formáty PDF sú vytlačené na jednotlivom hárku papiera.

Len namiesto poskytovania popisu výrobku ich môžete použiť na váš opis. Mal by opisovať vaše skúsenosti a zručnosti a hlavné výhody, ktoré ponúkate ostatným.

Najprv by ste mali vytvoriť jednu stranu vo formáte PDF, ktorá obsahuje zoznam rôznych tém a problémov, ktoré môžete vyriešiť. Tento list by mal obsahovať tiež firmy / ľudí, ktorým ste v minulosti poslúžili a pár, starostlivo vybratých, posudkov. Potom môžete opísať typy projektov, na ktorých by ste radi pracovali.

Ako východiskový bod začnite rozmýšľať o jednej strane formátu PDF ako o väčšej verzii zadného obalu knihy. Všimnite si ako zadné strany „predávajú“ knihu v súvislosti s kvalifikáciou autora. Zadný obal často začína s dôrazom na schopnosť knihy pomôcť špecifickému typu čitateľov vyriešiť špecifické problémy, ale kniha je prezentovaná v kontexte iných úspechov autora.

Tu si môžete stiahnuť naše jednostranové PDF ako príklad PDF (sú to vlastne 2 strany, pretože sme tu dvaja :-). Poznačte si stručný opis vašich životných skúseností, oblasti, ku ktorým môžeme pridať hodnotu, v spodnej časti stránky sú kontaktné informácie, plus posudky, ktoré nasledujú.

Celý príbeh každého hovoriaceho je povedaný na jednej strane samostatného hárku papiera! Keď spoločnosť alebo jednotlivec zvažuje pracovať s nami, možno kvôli prednáške alebo kvôli dlhodobému projektu konzultácií, buďto si nás môžu najať alebo nie. Ale aspoň im nechýbajú dôležité informácie pre dobré rozhodnutie sa!

Distribúcia jednostranového formátu PDF

Jedna strana formátu PDF pridáva vášmu profesionálnemu imidžu hmatateľnosť. Formátované PDF, hoci sa dá váš projekt čítať len na monitore, je prenosnejšie alebo je možné podeliť sa o neho s viacerými, než to umožňuje typická webová stránka.

Málo firiem sa rozhoduje len na základe prezretia si webovej stránky. O väčšine vašich ponúk sa rozhoduje v spolupráci s kooperátormi, nadriadenými a partnermi, ktorí požadujú schválenie oddelenia a deliacich manažérov. Jedna strana PDF, ktorá rozpráva kompletný príbeh atraktívnym a ľahko čitateľným spôsobom uľahčuje vašim produktom presvedčiť druhých, že vy ste tí praví, ktorých treba zamestnať alebo si prenajať.

Väčšina z vašich jednostranových PDF distribúcií by mala byť sťahovateľným PDF napríklad prostredníctvom Google Docs a môžete ich tam vytvárať bezplatne. Tiež ich môžete cez email poslať potencionálnym firmám alebo klientom.

Ak ich musíte vytlačiť a poslať poštou, pošlite svoje jednostranové PDF a spolu s listom alebo s pribalenými materiálmi v obálke rozmeru A4. Takýto balíček zvýši váš profesionálny imidž a zdôrazní váš odkaz.

Ak nemáte webovú stránku, dajte to aspoň na váš profil na facebooku alebo nás poproste, aby sme to uverejnili na našej webovej stránke a my pre vás urobíme profilovú stranu!

Na váš úspech!

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.