Cestovanie a nákupy v EÚ

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA, CESTOVANIE

Blíži sa čas dovoleniek a mnohí z nás sa tešia nielen na oddych a cestovanie. ale aj na nákupy. Veď malý, či väčší darček zo zahraničia poteší istotne každého. Sú však aj takí, ktorí to berú „hopom“, t.j. nakupujú a nakupujú…. Poznám zopár priateľov, čo nedopustia na nákupy v Londýne (ideálne letecky), iní preferujú južnejšie oblasti Európy. Tu si nezaškodí pripomenúť zopár faktov, ktoré je múdre vziať na vedomie, aby ste predišli nepríjemnostiam pri náhodnej kontrole.

NAKUPOVANIE V RÁMCI EÚ

Pri cestovaní medzi krajinami EÚ neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o druh tovaru, ktorý si môžete kúpiť a vziať so sebou, ak  je určený na osobnú spotrebu, a nie na ďalší predaj. Dane (DPH a spotrebná daň) sú zahrnuté v cene, ktorú platíte, v ďalšej krajine EÚ sa už neplatí žiadna ďalšia daň.

Tabak a alkohol

Každá krajina môže stanoviť vlastné orientačné úrovne pre osobnú spotrebu tabaku a alkoholu. Inými slovami, ak máte pri sebe väčšie množstvo tohto tovaru, môžete byť požiadaní, aby ste dokázali, že sú určené na osobnú spotrebu, a preukázali ich nákup. Orientačné úrovne nesmú byť väčšie ako:

800 cigariet

400 krátkych cigár

200 cigár

1 kg tabaku

10 litrov liehovín

20 litrov alkoholizovaného vína (ako portské alebo sherry)

90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína)

110 litrov piva

Niektoré krajiny (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko) uplatňujú na obmedzený čas limity na cigarety privezené späť z Estónska a Litvy (maximálne 200 ks). Dánsko, Maďarsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko podobne uplatňujú limity na dovoz cigariet z Bulharska a Rumunska (200 ks).

Pri cestovaní, dovolenkách a oddychu nezabúdajte aj na bezpečné uloženie nakúpeného tovaru – je totiž veľmi nepríjemné, keby ste nakupovali pre „dlhoprstých“…

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných daní v medziach limitov stanovených ďalej v texte. To isté platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov, Normanských ostrovov, Gibraltáru alebo iných území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

Alkoholické nápoje

1 liter liehovín s objemov ým percentom alkoholu nad 22 %, alebo
2 litre alkoholizovaného vína alebo šumivého vína
4 litre obyčajného vína
16 litrov piva

Tabakové výrobky

Na tieto sa vzťahujú vyššie alebo nižšie limity v závislosti od toho, ktorú krajinu navštevujete. Krajina sa môže rozhodnúť uplatniť nižšie limity len na cestujúcich využívajúcich pozemnú alebo námornú dopravu.
Vyšší limit                                  Nižší limit
200 cigariet alebo                  40 cigariet alebo
100 krátkych cigár alebo      20 krátkych cigár alebo
50 cigár alebo                        10 cigár alebo
250 gramov tabaku alebo    50 gramov tabaku

Iný tovar vrátane parfému

Povolený je dovoz do hodnoty 300 EUR na cestujúceho alebo 430 EUR na cestujúceho, ktorý využíva leteckú alebo námornú dopravu. Niektoré členské štáty EÚ však uplatňujú nižší limit (150 EUR) pre cestujúcich do 15 rokov.

Ako spotrebitelia ste chránení základnými zákonmi bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzate.

• Právne predpisy EÚ o označovaní potravín vám umožňujú robiť informované rozhodnutia o tom, čo kupujete. Môžete si pozrieť zloženie v ýrobku, či neobsahuje látky spôsobujúce alergie alebo intoleranciu. Označovanie potravín ako „organických“ podlieha nariadeniam a pravidlá sa vzťahujú aj na používanie tvrdení o výživových a zdravotných hodnotách potravín.
• Supermarkety musia uvádzať jednotkovú cenu výrobkov – cenu za kilo alebo za liter – aby zákazník mohol ľahšie porovnávať ceny.
• Obal kozmetick ých v ýrobkov musí uvádzať, ako dlho po otvorení sa môžu používať. Hľadajte symbol otvorenej nádoby. Prípravky na opaľovanie by mali mať jasné označenie, vrátane štandardizovanej úrovne UVA ochrany a štandardizovaných pojmov, ktoré ju popisujú. Na v ýrobkoch by nemali byť zavádzajúce označenia ako napríklad „úplná ochrana“.
• V rámci právnych predpisov EÚ existuje ochrana v súvislosti s organizovaným cestovaním a časovo vymedzeným vlastníctvom
nehnuteľností (tzv. timesharing).

Tak teda – príjemné cestovanie a pohodlné nákupy!

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.