Čo potrebujete k založeniu spoločnosti

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA, PODNIKANIE

Ak uvažujete o založení spoločnosti s.r.o., v nasledujúcom článku sa dozviete aké dokumenty či potvrdenia potrebujete.

V prvom rade je to spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina. Spoločenskú zmluvu podpisujú všetci spoločníci pred notárom, ktorí sa rozhodli spolu podnikať. Ak chcete vykonávať podnikateľskú činnosť sám, v tom prípade ide o zakladateľskú listinu.

Ďalším krokom je živnostenský list resp. koncesná listina. Ak ide o firmu s viacerými spoločníkmi, živnostenský list potrebuje len konateľ spoločnosti. Koncesnú listinu vystavuje oddelenie živnostenského podnikania obvodného úradu v meste sídla spoločnosti. Na vydanie živnostenského listu je potrebné predložiť kópiu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, doklad preukazujúci vašu odbornú spôsobilosť (ak ide o viazanú živnosť), nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej sídli Vaša firma, poprípade list vlastníctva a povolenie vlastníka nehnuteľnosti na jej užívanie.

Nasleduje splatenie základného vkladu, ktorý sa musí predložiť správcovi vkladu, alebo na bankový účet. V tomto prípade je potrebné potvrdenie z banky.

Posledným krokom je zápis do Obchodného registra. Žiadosti sa podávajú na okresnom súde v sídle kraja, tzv. registrový súd.

Ako vidíte založenie spoločnosti s.r.o. nie je záležitosť na jeden deň. Netreba zabúdať, že za každú podnikateľskú činnosť, ktorú uvediete platíte poplatok, ktorý je v prípade viazanej živnosti mnohonásobne vyšší. Peniaze si musíte pripraviť aj na kolky i na notárske potvrdenie pri podpise spoločenskej zmluvy, popr. zakladateľskej listiny.

Ak sa vám už teraz z toho všetkého točí hlava, riešenie je jednoduché. Obráťte sa na profesionálov, ktorí toto všetko zvládnu počas niekoľkých dní bez toho, aby ste sa vy museli obťažovať s návštevou úradov. Väčšina takýchto spoločností disponuje elektronickým podpisom, ktorý celý priebeh nielen skráti, ale aj ušetrí Vaše peniaze. Jednou z takýchto spoločností je Celtic s.r.o., ktorá je na trhu už viac ako 5 rokov a bohaté skúsenosti má aj v oblasti predaja a kúpy spoločností. Svojim klientom ponúka poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní, poskytnutie sídla ako aj realizáciu žiadaných zmien v už existujúcej firme. Celtic s.r.o. vychádza v ústrety svojim klientom, šetrí im čas i polovicu výdavkov.

Publikovaný článok je platenou inzerciou.

 

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.