Hodnoty a záväzky

Život každého z nás je cesta. Niektorí ľudia sa radšej pohybujú po dobre vybudovaných a zjazdných cestách, ideálne po diaľnici. Iní dávajú prednosť vedľajším cestám a kliesnia si svoju cestu sami. Chcem tým povedať, že je veľa spôsobov ako cestovať a žiadny nie je lepší než ten ostatný, pokiaľ ste spokojný s cestou na ktorú ste sa dali. A pokiaľ idete vpred. Problémy sa objavia keď uviaznete v každodennej rutine a neviete sa z nej oslobodiť, prípadne keď zistíte, že idete stále tou istou cestou, alebo ste zabočili nesprávnym smerom a neviete nájsť cestu späť. No ten najťažší stav nastane, keď ste stratili smer. Keď sa dostanete do uvedených situácií, skúste si položiť nasledovné otázky a odpovede si poznačte na papier, ktorý majte poruke.

1.otázka: KDE SOM?

(zrekapitulujte váš súčasný stav, napr. vzdelanie, rodina, financie, kariéra … a zvážte, ktorú oblasť idete zlepšiť)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. otázka: KDE CHCEM SKONČIŤ?

(vaša túžba, cieľ, naplnenie… čokoľvek, čo dáva vášmu životu zmysel…)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.otázka: PREČO TAM CHCEM ÍSŤ?

(odpoveď vám pomôže vyjasniť si zmysel, účel, alebo dôvod – tu buďte k sebe veľmi úprimný)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.otázka: KTORÁ CESTA JE NAJLEPŠIA?

(tu sa trošku potrápte, odpoveď nebude jednoduchá, pri jej hľadaní prídete na mnohé objavy, ktoré vás posunú vpred)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.otázka: ČO OČAKÁVAM, ŽE SA STANE, KEĎ SVOJ CIEĽ NAPLNÍM?

(buďte vo svojej predstave čo najkónkretnejší, odpoveď vám pomôže utvrdiť sa v dôvodoch prečo chcete dosiahnuť tento cieľ)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Aby toto malé cvičenie dávalo zmysel je potrebné, aby ste si svoje ciele určili podľa troch kritérií:

HODNOTA

Každý vyznávame iné hodnoty. Pre niekoho z vás je hodnotou dobrodružstvo, pre iného rodina, kariéra, alebo tvrdá ambióznosť. Nech je to čokoľvek, pýtajte sa samých seba: „čo je pre mňa najdôležitejšie?“ Pokiaľ váš cieľ dostanete do tejto kategórie odpovedí vedzte, že ho aj dosiahnete. Nedávajte si prosím ciele niekoho iného, alebo tie, ktoré sú vytvorené pod nátlakom. Ciele, ktoré nie sú vaše nikdy nedosiahnete.

ZÁVÄZNOSŤ

Tu si povedzme jednu zásadnú poučku osobného rozvoja: „dosažiteľnosť každého cieľa je priamo úmerná záväznosti vášho úmyslu ho dosiahnuť“. Čiže majte svoj cieľ stále pre očami a dajte si záväzok, že každý deň urobíte aspoň jeden malý krôčik, ktorý vás privedie do víťazného konca. Vyvarujte sa „svalnatých prehlásení, či zbožných prianí“. Ako sa hovorí – zíde z očí, zíde z mysle. Majte teda svoj cieľ na „muške“ – napríklad napísaný, či nakreslený na papieri a prilepený na chladničke, či inom vhodnom mieste… A často sa k nemu vracajte. Ranné vstavanie, či večerné spytovanie svedomia môže byť tiež vhodným momentom pre utvrdenie sa v záväznosť vášho cieľa.

PROSPECH

Tu si položte otázku: „čo z toho budem mať?“ Prospešnosť, či zmysluplnosť cieľa nielen pre seba ale aj pre iných dáva neviditeľnú silu hlavne pri zdolávaní prekážok, ktoré sa iste vyskytnú. Preto vyberajte svoje ciele veľmi starostlivo a sústredene. Buďte pripravený prijať to, o čo sa snažíte, pretože môžete mať čokoľvek, čo chcete. Ako hovorí jeden môj priateľ: „…po kilomettroch je to trápenie, po metroch je to ťažké, ale po centimetroch je to hračka…“

Želám vám veľa odhodlania a vnútornej sily na ceste k naplneniu vašich cieľov.

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.