Práca online a bezplatné Wifi počas cestovania

19. júla 2010 od  
Filed under KARIÉRA, CESTOVANIE

Vidieť ľudí, ktorí zízajú skôr do svojich laptopov, než na svoje šálky kávy, von z okna alebo len tak sa s niekým rozprávajú, sa stáva viac a viac bežnejšie, nech cestujete kdekoľvek po svete. Vlastne aj táto webová stránka je často aktualizovaná z rôznych reštaurácií, letísk, hotelov a kaviarní – v skutočnosti zvyčajne z akéhokoľvek miesta, kde môžem nájsť bezplatný wi-fi signál a dobrú šálku čaju.

Takže dnes som premýšľal nad tým, že by som vám mohol ponúknuť pár lekcií, ktoré som sa naučil, kým vediem malý online biznis a zabávam sa cestovaním po svete.

  • Nestrávte tam celý deň!!!! Cestujete preto, aby ste sa zabavili, zažili nové veci, miesta, aby ste sa niečo naučili a stretli nových ľudí. Vopred sa rozhodnite, koľko času venujete svojej práci a dodržte to. Je to tiež jedna z príčin, prečo nepoužívam mobilný USB internet, takže čas, kedy som na internete, je využitý produktívne a ponecháva mi slobodný “nepripojený” čas na to, aby som sa prepojil s reálnym svetom okolo mňa. Pokračovať v čítaní

Čo je dobrá práca?

30. septembra 2009 od  
Filed under KARIÉRA, FINANCIE

dobra pracaNa začiatku tretieho ročníka na strednej škole (vo Veľkej Británii je to okolo 13 – 14 roka života) sa ma opýtali, aby som si vybral medzi históriou /geografiou, francúzštinou/ nemčinou a umením hudbou a dramatikou. Prirodzene by som si vybral hudbu, nemčinu a históriu.

Bohužiaľ, hneď ako som svojim rodičom povedal o mojom výbere, povedali mi to, čo určite mnohí z vás tiež počuli. „Nikdy nebudeš schopní zarobiť peniaze hudbou.“ „Načo je dobrá história?“ „Nemčina je hrozný jazyk, prečo si si radšej nevybral francúzštinu – takto získaš viac priateliek.“ Pokračovať v čítaní

Ako Vás ovplyvňuje Vaša práca?

3. januára 2009 od  
Filed under KARIÉRA

vasa_praca-786240V dnešnej téme Kariéra by som chcel rozobrať jednu myšlienku, ktorá hovorí v podstate o tom, že Vaša práca Vás do istej miery formuje – formuje to kým ste? Vašu identitu? Vašu osobnosť?… Je to zaujímavé, však?

Ak práca mení a definuje ľudí, potom je dôležité mať takú prácu, ktorá nebude prekážať vo Vašej sebarealizácii – prácu, ktorá Vám pomôže naplniť Váš osobný potenciál:

• Zamestnanie, ktoré Vám okrem peňazí poskytne aj zmysel
• Zamestnanie, ktoré zachováva dôstojnosť človeka aj výrobku
• Zamestnanie, ktoré spája pracovníkov s ich životmi
• Zamestnanie, kde je proces práce rovnako dôležitý ako jej výsledok
• Zamestnanie, ktoré napĺňa potreby: tela, mysle aj ducha. Pokračovať v čítaní

Čo je to coworking?

14. februára 2013 od  
Filed under PODNIKANIE, PRODUKTIVITA

Notebok_kávaCoworking je metóda práce Freelancer v rámci komunity nezávislých pracovníkov (ktorí nezávisle na sebe vykonávajú svoju bežnú prácu) v zdieľanom pracovnom priestore, alebo počas neformálnych coworking stretnutí. Koncept Coworkingu vznikol už v roku 2005, kedy bola otvorená prvá spoločná kancelária v San Franciscu. Odvtedy vznikajú podobné kancelárie po celom svete a táto metóda práce sa stala veľmi populárna.

Pre koho je to určené?

Zábavný. Priateľský. Inšpiratívny. Kolaboratívny. Produkíivny. Ak hľadáte tieto vlastnosti vo vašej kancelárii, coworking kancelária je presne pre Vás. Čo je najdôležitejšou vecou pre začínajúceho podnikateľa? Peniaze! Ako ich vyrobiť, kde ušetriť, ako ich použiť atď. … Samozrejme každý začínajúci podnikateľ hľadá spôsob, ako si udrzať čo najviac peňazi, aby si mohol vybudovať svoju ríšu. Coworking je nová možnosť ako si podnikateľ môže zabezpečiť kancelárske priestory za veľmi nízku cenu, keďže nemusí platit deposit za kancelárske priestory,,samotné vybavenie, energie plus platí za kanceláriu len vtedy keď ju využíva.

Aké su jeho výhody?

Okrem ušetrených nákladov,ďaľšou veľkou výhodou coworking centra je spolupráca s ostatnými spoločnosťami, ktoré využívajú daný priestor. Niekedy sa môze stať, že sa na Váš názor spýtaju ľudia z inej firmy sediacej pri vedľajšom stole alebo naopak. A tým môžu vznikať nové zaujímavé tímy ľudí, ktorí by inak ani nemali veľmi možnosť sa stretnúť. Ako príklad možme uviesť novo vzniknuté Co-working centrum Office Hub Bratislava.

Viac informacií možeťe nájsť na stránke www.kancelariabratislava.sk.

Aký matematik je Boh ?

23. septembra 2012 od  
Filed under DŽENTLMEN, Spiritualita

Ateisti i teológovia sa mnohokrát pokúšali v rôznych obdobiach spochybniť autentickosť Biblie. Nikto z nich však uspokojivo nevysvetlil matematickú pečať skrytú pod jej povrchom. Vyzerá to tak, že stránkami Biblie pohla božská ruka, aby ochránila falšovanie podobne, ako sa chránia papierové bankovky. Biblické číslovanie sa javí byť Božou vodotlačou autentickosti. Celoživotne sa výskumu tohto číslovania venoval Dr. Ivan Panin, rodák z najväčšej ateistickej krajiny na svete – Ruska. Narodil sa 12. decembra 1855. Ako mladý muž sa stal aktívnym nihilistom a bol spoluúčastníkom úkladov proti cárovi a jeho vláde. Bol matematickým géniom, ktorý zomrel ako Harvardský vedec a obyvateľ Spojených štátov v roku 1942. Panin emigroval z Ruska. Potom mnoho rokov študoval v Nemecku, až napokon odišiel do Spojených Štátov, kde sa stal výborným lektorom literárnej kritiky.

Panin bol známy ako pevný agnostik – tak dobre známy, že keď odhodil svoj agnosticizmus a prijal kresťanstvo, o jeho obrátení sa v novinách písalo veľkými titulkami.

Bolo to v roku 1890, keď Dr. Panin urobil objav matematickej štruktúry, ktorý zdôrazňuje slová gréckej Novej zmluvy. Náhodou čítal prvý verš Jánovho evanjelia v gréčtine: „Na počiatku bolo [„to“] Slovo a [„to“] Slovo bolo u [„toho“] Boha a [„to“] Slovo bolo Boh…“.

Dr. Panin sa zaujímal, prečo grécke slovo pre určitý člen („toho“), ktoré je pred „Boha“, je tam v prvom prípade ale v druhom nie. Keď skúmal spomínaný text, začal si uvedomovať vzájomný číselný vzťah. Toto bol prvý z jeho objavov, ktoré ho viedli k obráteniu. Časom Panin odhalil rozsiahly numerický kód.

Panin našiel tento dôkaz v najstarších a najpresnejších rukopisoch – starý hebrejský text a Westcottov a Hortov text.

V originálnych jazykoch Biblie, hlavne v hebrejčine a gréčtine, nie sú samostatné znaky pre číslice, ale písmená abecedy sa tiež používajú na označovanie číslic.

Numerická hodnota slova je určená súčtom všetkých jeho písmen. Zvláštnosťou bolo, že prvý sa začal hrať s číslami skrytými za textom práve Panin. Začali sa objavovať súslednosti a vzorce. Toto tak Panina vzrušilo, že vložil do snaživého bádania Biblie 50 rokov.

Tento zložitý systém číslovania je viditeľne i neviditeľne nasiaknutý v každej knihe Biblie, zdôrazňuje určité pasáže a ilustruje hlbšie významy v rozmeroch a pozadiach. 66 kníh v Biblii, 39 v Starom a 27 v Novom zákone boli napísané 33 rôznymi osobami.

Títo autori pochádzali z rôznych krajín sveta a mali odlišné zázemie. Mnoho z nich nemalo žiadne alebo len malé vzdelanie. Celá Biblia bola napísaná v období viac ako 1500 rokov so 400 ročným mlčaním mimo apokryfných kníh medzi Novou a Starou zmluvou. Biblické knihy sú nádherným záznamom, každá jedna sa zhoduje s ostatnými.

Dr. Panin hovorí, že podľa matematických zákonov by pravdepodobnosť presahovala miliardy, keby sme sa snažili rozumovo zdôvodniť, že Biblia je výsledkom práce človeka. Raz povedal: „Ak je ľudská logika aspoň trochu hodná nejakého povšimnutia, sme jednoducho prinútení dôjsť k záveru, že ak sú tieto fakty pravdivé, človek by niečo také nikdy nemohol vytvoriť.“

„Musíme pripustiť, že Moc – vyššia od človeka – viedla pisateľov takou cestou. Či si to uvedomovali alebo nie, inšpiroval ich k tomu veľký Boh.“

Biblia sama jasne vyhlasuje, že je doslovne Bohom vdýchnuté živé slovo Stvoriteľa. Slová „Tak hovorí Pán“ a „Boh povedal“ sa v celom Písme nachádzajú viac ako 2500 krát.

V 2. Timoteovi 3:16 sa píše: „Celé Písmo je od Boha vdýchnuté“. Potom, v 2. Petra 1:20-21 sa jasne píše: „Žiadne proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.“

Vezmime si číslo sedem ako ilustráciu toho, ako tento „vzorec“ funguje. Sedem je najplodnejšie číslo matematických sérií, ktoré spájajú celé Písmo dokopy. Úplne prvý verš v Biblii: „Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem“ (Gen 1:1), obsahuje viac ako 30 rôznych kombinácii čísla sedem.

Tento verš má sedem hebrejských slov, ktoré majú celkom 28 písmen (4 x 7). Numerická hodnota troch podstatných mien „Boh“, „nebesia“ a „zem“ dávajú celkový súčet 777. Akékoľvek trojdielne číslo vyjadruje kompletný, konečný alebo úplný význam.

Genealógia Ježiša, narodenie sa z panny a vzkriesenie sú tiež tvrdo zapečatené sedmičkami. Sedem sa ako číslo v Biblii nachádza 187 krát (čo je 41 x 7), fráza „sedem násobné“ sa nachádza 7 krát a „sedemdesiat“ sa nachádza 56 krát (7 x 8).

V Zjavení Jána svieti sedmička jasne: je tam sedem zlatých svietnikov, sedem listov siedmym zborom, kniha zapečatená siedmimi pečaťami, sedem anjelov stojacích pred Pánom so siedmimi trúbami, sedem hromov a sedem posledných pliag. V skutočnosti sa v Zjavení Jána vyskytuje číslo 7 viac ako 50 krát.

Je 21 starozmluvných pisateľov, ktorých mená sa v Biblii vyskytujú (3 x 7). Numerická hodnota ich mena je deliteľná siedmimi. Z týchto 21 je sedem vymenovaných v Novej zmluve: Mojžiš, Dávid, Izaijáš, Jeremijáš, Daniel, Hozeáš a Joel. Numerická hodnota týchto mien je 1554 (222 x 7). Dávidove meno sa v Biblii nachádza 1134 krát (162 x 7).

Božia pečať sa prelína stvorením, akoby bola vtkaná do samej tkaniny prírody.

Ľudské embryo sa vyvíja v presných periódach sedmičky čiže v 28 dňových fázach (4 x 7). Medicínska veda nám hovorí, že ľudské telo sa obnovuje bunka po bunke každých sedem rokov.

Je známe, že pulz bije pomalšie každých sedem dní, akoby to bolo spojené so siedmym dňom odpočinku vyhláseným v týždni stvorenia v Genesis. Boh sformoval človeka z prachu zeme (Gen 2:7); veda potvrdzuje, že ľudské telo sa skladá z tých istých 14 zložiek (2 x 7), ktoré môžete nájsť v bežnom prachu, ktorý si naberiete do dlane.

Svetlo slnka tvorí sedem odlišných farieb, ako ich vidíme v dúhe. V hudbe existuje sedem odlišných nôt, ktoré vrcholia v akorde alebo oktáve na začiatku novej sedmičky.

Takmer u všetkých zvierat je doba ťarchavosti deliteľná siedmimi. Sedem sa často vzťahuje na „Božiu pečať“ alebo číslo duchovnej dokonalosti.

Osmička je číslo nového života alebo „vzkriesenia“. Je to osobné číslo Ježiša Krista. Keď sčítame hodnoty písmen mena Ježiš v gréčtine, dostaneme 888. Ježiš bol nazvaný Kristom, numerické číslo tohto titulu je 1480 (185 x 8). Bol Spasiteľom, čo dáva hodnotu 1408 (2 x 8 x 88).

Ježiš je takisto Pán, čo je znovu násobok osmičiek, 800 (100 x 8). Mesiáš má numerickú hodnotu 656 (82 x 8). Ježiš sa nazval Synom človeka. Tento termín sa nachádza 88 krát a je to vyčíslené na 2960 (370 x 8).

Ježiš povedal: „Ja som Pravda“. Numerická hodnota „pravdy“ je 64 (8 x 8). Posledná kniha Biblie je Zjavenie Ježiša Krista, ktorá obsahuje presne 888 gréckych slov. Počas veľkej potopy sa zachránilo presne osem osôb. Boh urobil s Abrahámom zmluvu, že každé dieťa mužského pohlavia má byť obrezané na ôsmy deň svojho života.

Deviatka symbolizuje konečnosť alebo úplnosť. Deviatku nachádzame hneď v prvom verši Biblie: „Na počiatku Boh“ -, ktorý v hebrejčine znie B’rašit Elohim. Tento verš má numerickú hodnotu 999. Hneď nasledujúce tvrdenie „stvoril nebesia“ je tiež zapečatené 999-tkou.

Číslo deväť je obdarené určitou kvalitou, je to číslo konečnosti v sebe samom. Nielenže to je posledné jednomiestne číslo, ale ak ho vynásobíte akýmkoľvek číslom, súčet výsledných číslic je vždy 9. (2 x 9 = 18 a 1 + 8 = 9 atď.).

Je deväť základných darov Ducha Svätého, ktoré sú poskytnuté kresťanom (1 Kor 12:8-10). Je deväť základných ovocí Ducha Svätého, ktoré by mali byť v živote kresťana evidentné (Gal 5:22-23). Slová „Môj hnev“ majú numerickú hodnotu 999. Slovo Amen alebo „tak je“ má hodnotu 99 a objavuje sa 99 krát.

Na kríži Ježiš dokonal svoju prácu o deviatej hodine, keď povedal: „Je dokonané“. Vyliatie Jeho krvi bolo úplné. Učinil koniec starému systému obetovania zvierat za hriechy. Slovo „krv“ vo svojom zmysle sa v Biblii nachádza 99 krát.

Ľudia, ktorí verili poverám, pokladali číslo 13 za nešťastné alebo zlovestné. Možno to má určitý dôvod. Jedno z najpresvedčivejších dôkazov pôvodu tohto čísla sa dá nájsť odkrytím všetkých mien, ktorými sa označuje Satan. Drakon, v preklade Drak, má hodnotu 975 (13 x 75) a objavuje sa 13 krát. Peiradzon, čiže pokušiteľ, má hodnotu 1053 (13 x 81). Beliál, ktorý je zosobnením zla, má hodnotu 78 (13 x 6).

Anthropoktonos, v preklade „vrah“, má hodnotu 1820 (13 x 40). Ophis, alebo „had“, je 780 (13 x 60). Fráza, ktorú použil Duch Svätý – Ho kaloumenos diablos kai ho satanas, v preklade „nazvaný diablom a satanom“ – má hodnotu 2197 (13 x 13 x 13).

Tento článok je v podstate prílišné zjednodušenie práce Dr. Panina a ostatných, ktorí kráčali v jeho šľapajach. Práca Dr. Panina spočiatku zahŕňala okolo 40.000 strán materiálu, ktoré obsahovali milióny malých výpočtov. Zaplnilo to zväzky kníh.

Často pracoval až 18 hodín denne a objavoval túto rozsiahlu matematickú štruktúru. Skrátka, bola to náročná úloha. Dr. Panin povedal: „Keď som prvý krát urobil tento objav, skoro som spadol z nôh – bol som v tom istom stave ako náš kamarát Archimedes, ktorý, keď vyriešil veľký matematický problém vo vani, vybehol do ulice nahý a kričal – ‚Prišiel som na to!‘. Myslel som si, že ľudia budú tento nový objav prijímať s nadšením, ale zistil som, že ľudská prirodzenosť je stále rovnaká. Tak som ticho odišiel a robil svoju prácu sám.“

Hoci by sa zdalo, že jeho práca sa z populárnej literatúry vytratila, Dr. Panin dokončil niekoľko vynikajúcich prác. Zverejnil svoje dielo Štruktúra v Biblii („Numeric Greek New Testament“ a „Numeric English New Testament“).

Práce Ivana Panina sa mnohokrát predložili expertom. Dr. Panin v novembri 1899 vyzval deväť slávnych racionalistov a biblických kritikov prostredníctvom novín The New York Sun, aby verejne vyvrátili alebo vysvetlili niekoľko ním prezentovaných faktov. Štyria sa ospravedlnili spôsobom, ktorý bol neuspokojivý. Ostatní zostali ticho.

Dr. Panin publikoval svoju výzvu prostredníctvom známych novín po celom svete a žiadal, aby niekto prirodzeným spôsobom vysvetlil alebo vyvrátil tieto dôkazy a fakty. Nenašiel sa nikto.

(Tento príspevok som obdržal od Keitha Newmana.)

Anketa o tvojej práci mimo Slovenska

9. februára 2012 od  
Filed under

Komentáre vypnuté na Anketa o tvojej práci mimo Slovenska

Skús nám prosím úprimne odpovedať na 4 otázky:

[wpsqt name=“Práca v zahraničí“ type=“survey“]

 

 

 

Americký sen

28. apríla 2011 od  
Filed under SEBADÔVERA

Každý dobre pozná príbehy o americkom sne, v ktorých sa v priebehu jednej noci obyčajný človek niekedy bez veľkých ambícií a sebavedomia stane úspešným podnikateľom, slávnym športovcom alebo populárnym umelcom. Každý druhý film z Hollywoodskej produkcie nám ponúka recepty na tieto úžasné premeny. Edie Murphy a jeho Zamilovaný profesor. Z obézneho, nešikovného a hanblivého profesora sa stal živel, ktorý vynikal svojim šarmom, vtipom, odvahou a sebavedomím. Všetko vďaka zázračnému nápoju, ktorý si namiešal a vypil. Aj vďaka takýmto príbehom sa nám môže Amerika javiť ako krajina, kde sa sny menia na skutočnosť oveľa ľahšie ako hocikde inde na svete. Môj lektor z Detroitu hovorieval, že americký sen je len mýtus. Akási propaganda, ktorá bola a aj je nútená ľuďom, aby vykreslila Ameriku ako krajinu neobmedzených možností. Krajinu, kde sa všetky sny stávajú skutočnosťou, dobro a spravodlivosť víťazí nad zlom…

Ľudia milujú príbehy. V hrdinoch, vystupujúcich vo filmoch, hľadajú samých seba. Radi pozorujú ako sa zo škaredého káčatka stane krásna labuť, ako sa z otrhaného bezdomovca stane boháč v značkovom oblečení. Realita však nie je taká ružová ako nám to často médiá ponúkajú. Pokračovať v čítaní

Ovládať svoj život

12. decembra 2010 od  
Filed under KARIÉRA, PRODUKTIVITA

Verím, že všetci poznáme skutočnosť, že ak chceme naplno ovládať svoj život, musíme najskôr pochopiť fungovanie ľudského tela. Viete, ako funguje dnešný počítač? Základom je nielen dobrý hardware, ale aj software – kvalitné programy, ktoré nám ako nástroje pomáhajú pri našej práci. Ale ak ich máte nainštalovaných príliš veľa, znižuje sa výkon a počítač pracuje pomaly. Mnohí už prišli na to, že potrebujú skôr správne programy. Podobným spôsobom môžeme pozerať na naše telo. Riadiacou sústavou ľudského tela je náš mozog. Ten zaznamenáva a vyhodnocuje všetky informácie po celú dobu nášho vývoja.  Vďaka genetike máme v sebe všetci zakódované programy, reakcie, návyky či vzorce správania. Hovoríme o tzv. podvedomí. Náš osobný rozvoj, technológie, pokrok je vďaka tomu, že si toto všetko uvedomujeme – ovplyvňujeme to svojim vedomím. Náš mozog pracuje neprestajne – celých 24 hodín denne. Pokračovať v čítaní

Základ úspechu

28. novembra 2010 od  
Filed under SEBADÔVERA

Zamyslime sa trochu nad tým, čo stojí za pracovným úspechom? Vzdelanie, profesná kompetencia, skúsenosti, „ťah na bránu“, analytické myslenie, tvrdá práca, delegovanie na druhých? A nezabudli ste tak trochu na sebadôveru?  Vedomie vlastnej hodnoty a prijatie seba samých so všetkými kladmi a nedostatkami – toto je skutočným základom životnej spokojnosti a určite aj pracovného úspechu.

Prečo sebadôvera?

Dom menom ÚSPECH je postavený na zdravej sebadôvere. Vyskytnú sa situácie, kedy práve silná dávka sebadôvery dáva človeku oporu a pocit istoty. Verte, či neverte – to, ako sa prijímame, má veľký vplyv na to, ako pôsobíme na naše okolie. Prestaňme hľadať nepriateľov, či príčiny nášho neúspechu „tam vonku“ a začnime u seba. Keď sa budeme rešpektovať – rešpektujeme aj druhých. Keď sa prijmeme takí, akí sme – rovnako budeme prijímať aj iných. Toto je začiatok cesty s názvom ÚSPECH.

Spoznajte svoje silné a slabé stránky

Metódu Benjamina Franklina pozná už každý. Ak ste sa k tomu ešte nedostali – je najvyšší čas. Vezmite si hárok čistého papiera a napíšte si svoje silné a slabé stránky. Neklesajte na duchu, keď v kolonke „slabé stránky“ budete mať toho dosť napísané. Zdravé sebavedomie je reálne. Nemať o sebe prehnane vysokú mienku no zároveň poznať svoju hodnotu je solídnym základom budúceho úspechu. Poďme sa teraz pozrieť celkom prakticky na to, ako na tom ste.

Toto je mojich desať (10) pozitívnych charakteristík:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Tu sú moje  negatívne stránky:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Orientujte sa na pozitíva

Ak sa vo vašom zozname nachádza veľa slabých stránok, nezúfajte. Je to realita. Falošná mienka o sebe je rýchla cesta do pekla neúspechu. Teraz sa začnite koncentrovať na to dobré a pozitívne, čo vo vás je. A neporovnávajte sa s nikým. Keď vás „štve“ kolega, či kolegyňa v práci, lebo je lepší/lepšia v tom a tom, no a čo? Vy ste predsa lepší v niečom inom. Každý má jedinečné dary a talenty. Premýšľajte o tom, v čom ste práve vy jedineční a originálni. A patrične buďte na to hrdí! Na neúspech sa pozerajte ako na výzvu. Veď nie ste predsa tí, čo sa vzdávajú pri prvom nezdare, alebo sa mýlim? Určite viete, že cesta úspechom je dláždená aj našimi chybami, či nedostatkami.

Ste závislí na okolí

Nemôžete byť ostrovom samým pre seba. Vaša závislosť na druhých je realitou. Aj keď urobíte všetko na 110%, čakáte na odozvu, či spätnú väzbu. A platí to aj opačne. Sebavedomí ľudia pristupujú rovnako zdravo sebavedome aj k druhým: očný kontakt, podanie ruky, gestá, úsmev, pochvala, ochota počúvať, vyjadriť svoj názor, postoj. Nehrajte sa na nikoho iného! Zostaňte tým, kým ste! Faloš a pretvárka je síce „národným športom“, no vy takí nebuďte. Pokiaľ sa vám niečo nepodarí, berte to s ľahkosťou. Veď aj  úspešní ľudia cestou na vrchol urobili „kopec“ chýb a zažili „more“ nezdarov.

Pohľadávky pod kontrolou…

16. novembra 2010 od  
Filed under FINANCIE

Tí z vás, ktorí buď podnikáte, alebo priamo vo firmách riadite procesy, vplývate na dodávateľsko-odberateľské vzťahy viete, že dnes je na Slovensku obdobie, kedy rastie druhotná platobná neschopnosť firiem, ale aj občanov. Dramatický nárast tohoto fenoménu nezapríčinila iba hospodárska kríza, ale aj „výchova“ obchodných vzťahov, ktoré sa na Slovensku udomácnili. Mnohé firmy, či podnikatelia preto systémovo trpia napríklad nedostatkom cash-flow, čo v mnohých prípadoch ohrozuje ich ďaľšiu existenciu. Je preto na mieste si povedať zopár užitočných rád, či skúseností, ktoré pomôžu prelomiť tento začarovaný kruh.

OBOZRETNOSŤ

Keď máte akéhokoľvek odberateľa – preverte si ho. Internet však nie je všemocný nástroj. Zberu informácií, referencií, kontaktov od existujúcich zákazníkov, vrátane osobnej návštevy by malo byť samozrejmosťou. Sme súčasťou europriestoru, takže obozretnosť je určite namieste. Existujú však aj spoločnosti, ktoré za nízky poplatok poskytnú hodnoverné údaje o odberateľovi (ktoré získavajú z trhu) a táto informácia má preto cenu zlata. Pokračovať v čítaní

« Staršie články