Neutrónový Jack

Napísal  
Zaradené pod PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH

jack welchNepočuli ste ešte o ňom? Neviete, kto to je? Najobdivovanejší líder na svete, „Neutrónový Jack, vizionár, najväčší generálny riaditeľ, akého kedy spoločnosť General Electric mala, energický, neúnavný pozitivista, horkokrvný rebel, manažér 20. storočia, najúspešnejší riaditeľ v dejinách USA, drobný muž s obrovskými výsledkami, a pod. To sú len niektoré z charakteristík muža, ktorého pozoruhodný príbeh revitalizácie jednej z najvýznamnejších firiem Spojených štátov amerických – General Electric (GE) zaujal celý svet. Či kritikov alebo obdivovateľov, jeho manažérske výsledky nenechávajú chladným nikoho.

John Frances Welch, Jr. sa narodil 19. novembra 1935, vyrastal v Peabody, Massachusetts. Rodičia, pôvodom  Íri, 41 ročný Jack, železničný sprievodca a 36 ročná Grace, žena v domácnosti, považovali jeho narodenie po rokoch čakania za malý zázrak. Otec svojou pracovitosťou bol pre malého Jacka vzorom. Osobou, ktorá výrazne ovplyvnila jeho život bola najmä matka. Tá v ňom vypestovala zdravé sebavedomie, snahu vyniknúť, naučila ho chápať hodnotu súťaživosti, čeliť prekážkam, tešiť sa z výhier a povzniesť sa nad porážkou. Práve svojej mame Jack vďačí za štýl vedenia a schopnosť vyťažiť z ľudí to najlepšie.

Jack Welch vyštudoval University of Massachusetts odbor chemické inžinierstvo, kde v roku 1957 získal titul B.S., neskôr na University of Illinois, ktorú ukončil v roku 1960 s titulom M.S. a PhD. Po štúdiu nastúpil do spoločnosti GE (r.1960), divízie plastov v Pittsfielde, ako technológ chemickej výroby. Postupne sa vypracoval na hlavného manažéra novej továrne, v roku 1968 bol poverený riadením obchodnej divízie GE Plastics s ročným obratom 26 mil. USD. V sedemdesiatych rokoch ho zvolili za viceprezidenta, neskôr vrchného prezidenta a námestníka predsedu správnej rady. V apríli 1981 sa stal predsedom správnej rady a generálnym riaditeľom GE.

V čase, keď sa Jack Welch stal novým CEO, patrila GE k najväčším a najstabilnejším spoločnostiam burzového trhu. Tam, kde všetci videli jej silu a neprekonateľnosť, on videl slabé stránky. Správne odhadol nedostatočnú produktivitu a globalizáciu konkurencie ako hrozbu pre prežitie spoločnosti. Svoju úspešnú kariéru v GE začal Welch tým, že uznal zraniteľnosť GE, zaútočil na firemné status quo a výrazne transformoval celú podstatu GE. Pretvoril nielen obchodnú politiku, ale aj firemnú organizáciu a kultúru. Vyvolal celofiremnú diskusiu o uznávaných hodnotách, ktorá podstatne zmenila spôsob uvažovania o práci v rámci firmy.

Jeho nový spôsob vedenia ľudí a manažmentu prekračuje intelektuálny rámec, ktorý definuje limity tradičného manažmentu. V celosvetovo sa šíriacej a neustále silnejúcej konkurencii už nie je čas na to, aby firma hovorila svojim ľuďom, čo majú robiť. Pokiaľ každý zo zamestnancov neprevezme zodpovednosť za svoju prácu, spoločnosť nemôže prosperovať. Práve preto dal nový CEO prednosť väčšej voľnosti zamestnancom pred hľadaním nových spôsobov ich riadenia. Prepracoval celú organizáciu GE tak, že vyradil alebo zrušil viac než 170 000 pracovných miest, čo zodpovedalo asi tretine firmy a spoločnosť opustilo cca 300 000 ľudí. Ale to, čo začalo ako neprekonateľný konflikt myšlienok, sa stalo testom vôle, pri ktorom boli vedúci pracovníci konfrontovaní s podriadenými. A príbeh o tom, ako dokázal Welch posilniť lojalitu zamestnancov GE, patrí v histórii podnikania k tým najzaujímavejším.

Revitalizácia GE je považovaná za najambicióznejší, najbolestnejší a najúspešnejší projekt všetkých čias. Zmeny v podnikateľskom prostredí súčasnosti vyžadujú radikálny prístup založený na vedení, nie riadení ľudí, ako to excelentým spôsobom predviedol Jack Welch. Vďaka inováciam v manažmente sa stal najvplyvnejším CEO svojej doby.

V septembri 2001 odišiel Jack Welch z GE. Počas jeho 20-ročného pôsobenia sa spoločnosť GE stala svetovým gigantom a jej obchodná cena vzrástla z 13 na 500 miliárd dolárov. Welch uskutočnil viac ako šesťsto akvizícií, prevažne vo finančnom a priemyselnom sektore. Vytvoril a vyskúšal sústavu praktických zásad riadenia, ktoré vo forme sprievodcu podnikaním nemajú pre 21. storočie konkurenciu.

GE je zastúpená v stovke krajín a zamestnáva viac ako 315-tisíc pracovníkov.
V posledných piatich rokoch je top firmou rebríčkov najobdivovanejších firiem sveta, ktoré vydávajú Financial Times, Forbes a Fortune.

Záverom…
Spoločnosť General Electric je v mnohých ohľadoch unikátom. Jej veľkosť, sila, podnikateľská diverzifikácia a tradície disciplinovaného manažmentu postavili Welcha pred obrovské príležitosti ale i problémy, s ktorými sa iní manažéri možno nikdy nestretnú. Aj tak je však väčšina ideí, ktoré sprevádzali revolúciu v GE, natoľko závažná a univerzálna, že je aplikovateľná nielen v podnikovom manažmente, ale i v bežnom ľudskom živote.

ŠESŤ WELCHOVÝCH PRAVIDIEL NA ZAMYSLENIE

1. Začnite riadiť svoj osud, lebo to za vás urobí niekto iný.
2. Pozerajte sa na realitu takú aká je, nie aká bola, alebo akou by ste ju chceli mať.
3. Buďte ku všetkým úprimný.
4. Neriaďte, veďte.
5. Ku zmenám pristupujte skôr, než musíte.
6. Pokiaľ nemáte konkurenčnú výhodu, nekonkurujte.

Zdajú sa vám tieto pravidlá banálne? Vedzte, že to bude len dovtedy, kým sa nepokúsite podľa nich žiť.

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.