Ako opustiť svoje zamestnanie profesionálne

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA

Nastal čas opustiť Vaše zamestnanie. Dôkladne ste si to premysleli, nekonáte v hneve alebo v úzkosti a dobre ste si pripravili plán hľadania vášho budúceho zamestnania. Alebo ešte lepšie, už Vás prijali na nové miesto a v rukách už máte aj hotovú pracovnú zmluvu.

Zničili ste už svoje vizitky, zapísali e-mailové adresy všetkých kolegov, s ktorými chcete v budúcnosti ostať v kontakte a nikomu v práci Ste ešte nepovedali ani slovo o Vašom rozhodnutí odísť.

Všetky obchodné záležitosti máte vybavené a Ste si istý, že doma nemáte žiaden majetok spoločnosti alebo obchodné dokumenty. Je teda čas podať výpoveď a odovzdať list o Vašom odstúpení.

Prečo je potrebný list?

List o odstúpení zo zamestnania je viac ako iba profesionálny prejav zdvorilosti, formalita alebo štandardná obchodná etiketa. Je to veľmi dôležitý krok vo Vašej kariére. Váš list totiž bude pravdepodobne uchovaný vo Vašej osobnej zložke.

Vášho súčasného zamestnávateľa potrebujete ako odporúčanie, ak sa náhodou v budúcnosti rozhodnete znovu zažiadať o toto zamestnanie. Vysoko kvalitný, profesionálne vyzerajúci list odstúpenia zo zamestnania by mal zapôsobiť čo najpozitívnejšie.

Tu je 10 tipov, ako tento list napísať správne a vytvoriť ním čo najlepší dojem.

1 – Prezentujte profesionálne vyzerajúci dokument
Použite papier dobrej kvality a vytlačte Váš list v štandardnom obchodnom formáte. Uistite sa, že je napísaný správne a gramaticky korektne. Nepoužite papier so záhlavím Vašej spoločnosti. Na hornú časť papiera napíšte Vašu adresu a na spodnú časť Vaše meno, pod ktoré sa podpíšete. Nechcete predsa, aby si ľudia museli domýšľať, koho podpis to asi je.

2 – Vyjadrujte sa jasne
V úvodnom odstavci – najlepšie v prvej vete – vyjadrite jasne, že odstupujete. Je veľmi dôležité, aby Váš list nevyznieval dvojzmyselne, detinsky alebo výhražne. List o odstúpení zo zamestnania je neodvolateľný a nie je nástrojom k dosiahnutiu vyššieho platu alebo lepších pracovných podmienok.

3 – Spomeňte svoje úspechy
Stručne popíšte, čo všetko ste vo svojej práci dosiahli a aké ste mali úspechy. Aj keď okolnosti Vášho odchodu nie sú najlepšie, je to veľmi dôležitý krok. Povedzte niečo ako: “Bolo pre mňa potešením byť súčasťou tímu, ktorý vyvinul…” alebo “skutočne mi bolo cťou reprezentovať našu spoločnosť na medzinárodných stretnutiach…” Vaším cieľom je poskytnúť pozitívnu zmienku o niektorých Vašich zásluhách bez toho, aby ste vyznievali egocentricky.

4 – Vyjadrite uznanie
Poďakujte svojmu šéfovi a vyjadrite uznanie aj svojim kolegom. Aj keď ste ich nemali veľmi radi a neviete sa už dočkať, kedy konečne odídete, povedzte im niečo milé. Zaželajte spoločnosti veľa úspechov. Nikdy totiž neviete – niekedy v budúcnosti pre ňu možno budete opäť pracovať. Nespáľte za sebou mosty.

Stanovte dátum odchodu, potlačte svoje emócie a buďte diskrétny.

5 – Určte dátum odchodu
Stanovte vhodný dátum Vášho odchodu zo zamestnania. Všeobecne vhodné je oznámenie dva týždne vopred – Vaša spoločnosť však môže mať iné štandardy alebo očakávania. Toto Vám pravdepodobne oznámili vtedy, keď Vás do zamestnania prijímali. Ak by Vaše zotrvanie v zamestnaní mohlo ovplyvniť pracovnú morálku, alebo ak ste v styku s dôvernými a konkurenčnými informáciami, môžete byť požiadaný, aby ste odišli aj skôr – možno dokonca aj v ten istý deň, ako ste podali výpoveď. Uistite sa, že ste zo svojho počítača vymazali akúkoľvek osobnú korešpondenciu a že nemáte žiadne nedoriešené alebo nevybavené záležitosti. Takýmto spôsobom, ak aj bude tento deň Vašim posledným, budete pripravený.

6 – Potlačte svoje emócie
Nie je potrebné vysvetľovať dôvod svojho odchodu – ani v liste, ani priamo svojmu manažérovi. Určite nie je vhodné niekomu niečo vyčítať alebo viniť ostatných ľudí, nech už boli Vaši kolegovia akokoľvek neznesiteľní, alebo pracovné podmienky akokoľvek nebezpečné. Nikdy sa nevyhrážajte, nenadávajte alebo neohovárajte. Váš manažér sa Vás môže pokúšať odhovárať alebo môže reagovať v hneve. Ostaňte pokojný a rozvážny a vyriešte túto situáciu slušne, zdvorilo a profesionálne.

7 – Svoje plány si nechajte pre seba
Neuvádzajte meno svojho nového zamestnávateľa. Akokoľvek nadšený zo svojej novej práce ste, nechajte si to pre seba. Nespomínajte to ani v liste, ani priamo svojmu manažérovi, ani sa tým nevychvaľujte pred svojimi kolegami. Ak však odchádzate kvôli štúdiu na univerzite, alebo aby ste si splnili svoj celoživotný sen plavby okolo sveta, môžete túto informáciu zverejniť. Nechá Vám to totiž dvere otvorené pre prípadný návrat.

8 – Venujte pozornosť úprave listu
Aký rozsah by mal tento list mať? Skúste sa držať jednej strany, určite nie viac. Vynechajte všetky zbytočné detaily. Využite službu na vašom počítači, ktorá spočíta použité slová – počet slov by sa v tomto liste mal pohybovať medzi 200 a 350.

9 – List odovzdajte osobne
List odovzdajte svojmu manažérovi osobne spolu so slovným oznámením. Uvažujte aj nad načasovaním. Nezanechajte dojem, že opúšťate spoločnosť za nejakých nepriaznivých okolností. Oznámiť svoj úmysel odísť tesne pred uvedením nejakého významného produktu na trh nie je práve najvhodnejšie načasovnie a určite to neovplyvní Vašu profesionálnu reputáciu veľmi priaznivo. Nikdy nepodávajte výpoveď v čase, kedy je Váš manažér na dovolenke. Akokoľvek nepríjemný Vám je, slušnosť a profesionalita hovoria, aby ste mu list odovzdali osobne. S nikým v zamestnaní nediskutujte o svojom pláne odísť predtým, ako podáte výpoveď oficiálne.

10 – Urobte kópie pre všetkých zainteresovaných
Môže byť pre Vás veľmi lákavé poslať Vašu výpoveď vrchnému manažérovi celej spoločnosti; ak sa mu však priamo nezodpovedáte, nemôžete tak urobiť. List pošlite svojmu priamemu nadriadenému, spolu s kópiou pre vrchného manažéra spoločnosti. Jednu kópiu si odložte aj pre svoje osobné záznamy.

Stále sa správajte profesionálne

Vaša výpoveď síce zatvorí jedny dvere, iné sa Vám však v budúcnosti otvoria. Ak Váš súčasný zamestnávateľ odkúpi Vašu novú spoločnosť, chcete, aby si Vás pamätali pre kvalitu Vašej práce, preukázanú profesionalitu a odchod na úrovni.

Tak ako list s referenciami zapôsobí pri žiadosti o zamestnanie pozitívne, kvalitne pripravený a profesionálny list o odstúpení zo zamestnania Vám zaistí to, že sa na Vaše zásluhy a úspechy určite nezabudne.

Tému článku navrhol: I. Raka, Rimavská Sobota

————————————————
P.S. Ak by ste chceli poslať nejaký komentár, použite na to, prosím, príslušné linku nižšie.

P.P.S. Ak by ste sa ma chceli niečo opýtať, pokúste sa byť, prosím, stručný a jasný. Dva odstavce maximálne. Na konci e-mailu mi napíšte svoje krstné meno a mesto, odkiaľ pochádzate. Použite prosím kontaktný formulár.

——————————————————

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.