Stres

3. augusta 2010 od  
Zaradené pod ZDRAVIE A FITNESS

Stres je v dnešnej dobe jedným z najpoužívanejších slov. Počujeme o ňom z televízie, z rozhlasu, čítame o ňom v časopisoch.
Sme strašený jeho nepriaznivým vplyvom na život moderného človeka. Avšak veľa ľudí nemá pojem o tom, čo slovo stres znamená a ako môže ovplyvniť kvalitu života. Pokračovať v čítaní

Pohybom proti stresu

22. júla 2010 od  
Zaradené pod ZDRAVIE A FITNESS

Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu

V priebehu minulého storočia došlo k výrazným zmenám v pracovnej i sociálnej sfére. Zmena pracovných profesií a prechod k prácam sedavého charakteru malo za následok zníženie počtu pohybových aktivít vykonávaných človekom. Práve toto zníženie pohybových aktivít (či už ako súčasť pracovnej aktivity alebo aktívneho odpočinku) spolu s narastajúcimi pracovnými nárokmi a stresom podnietili nárast psychosomatických chorôb ako napr. kardiovaskulárne ochorenia či obezita. Kenneth H. Cooper, známy športový lekár a vedec, napríklad považuje rapídne zníženie pohybových aktivít počas posledných dekád za jednu z najzávažnejších príčin neúmerne sa zvyšujúceho výskytu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a obezity v americkej populácii. Jeho intervencie v pohybovej oblasti, naopak, podnietili zlepšenie fyzického i psychického zdravia. Práve pohybová aktivita je účinným mediátorom na zníženie subjektívne prežívaného stresu (ako indikátora psychického zdravia). Pokračovať v čítaní