Láska k peniazom…

18. decembra 2011 od  
Zaradené pod FINANCIE

Tento článok nám poslal jeden čitateľ Mladý a úspešný s otázkou „Je koreňom všetkého zla láska k peniazom?“

Všetci vieme, že peniaze môžu byť zdrojom pokušenia. Ako však môžu byť „koreňom všetkého zla“ – obzvlášť dnes, keď mnohí ľudia cítia ich nedostatok? Odpoveď nám dáva svätý Ignác z Loyoly vo svojich Duchovných cvičeniach. V meditácii o kráľovstve Satana odhaľuje, ako diabol hľadá spôsob, ako nás zotročiť prostredníctvom bohatstva. Bohatstvom v skutočnosti jeho pokušenia začínajú a pokračujú falošnou prestížou, ktorá z neho pochádza. A odtiaľ je to už len malý krôčik k pýche, ktorá je matkou všetkých hriechov. Problémom teda v skutočnosti nie je naša peňaženka, ale naše srdce.
Sme stvorení tak, aby sme si niečo vážili, ctili. Ak sa však príliš zameriame na svoj majetok, môže sa nám stať modlou. A ak sme obdarení hojnosťou a nadbytkom, začneme si myslieť: „Mám všetko!“ Háčik je však v tom, že vždy chceme viac, pretože naše srdce je stvorené pre večného Boha, a nie pre konečné bohatstvo. To isté sa však môže stať, aj keď sme príliš chudobní alebo práve prežívame ťažké obdobie. Nedostatok nás môže natoľko gniaviť, že začneme závidieť tým, ktorí majú veľa. Tým strácame zo zreteľa milujúceho Otca, ktorý nás drží vo svojich rukách.
Protilátkou na falošnú pýchu, pochádzajúcu z bohatstva, a na závisť a chamtivosť, pochádzajúce z nedostatku, je to, čo svätý Ignác nazval „duchovná chudoba“. Znamená to v pokore prijať skutočnosť, že všetko, čo mám, pochádza od Boha. Je to tá istá chudoba, akú nám ukázal Ježiš: hoci bol Boží Syn, „zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu“ (Flp 2, 7). Keď nasledujeme Ježiša a všetko podriadime Bohu, zakúsime, že mu naozaj slobodne slúžime.
Skús sa zamerať na svoje duchovné bohatstvo. Boh ťa požehnal „všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Si jeho dieťa! Skrze kríž ti bolo odpustené a celý si sa uzdravil. Stará sa o teba milujúci Otec. Nič, čo tento svet ponúka, nikdy nemôže zaujať jeho miesto!

Miro