Hodnoty a záväzky

3. októbra 2010 od  
Zaradené pod DŽENTLMEN, PRINCÍPY ÚSPECHU

Život každého z nás je cesta. Niektorí ľudia sa radšej pohybujú po dobre vybudovaných a zjazdných cestách, ideálne po diaľnici. Iní dávajú prednosť vedľajším cestám a kliesnia si svoju cestu sami. Chcem tým povedať, že je veľa spôsobov ako cestovať a žiadny nie je lepší než ten ostatný, pokiaľ ste spokojný s cestou na ktorú ste sa dali. A pokiaľ idete vpred. Problémy sa objavia keď uviaznete v každodennej rutine a neviete sa z nej oslobodiť, prípadne keď zistíte, že idete stále tou istou cestou, alebo ste zabočili nesprávnym smerom a neviete nájsť cestu späť. No ten najťažší stav nastane, keď ste stratili smer. Keď sa dostanete do uvedených situácií, skúste si položiť nasledovné otázky a odpovede si poznačte na papier, ktorý majte poruke.

1.otázka: KDE SOM?

(zrekapitulujte váš súčasný stav, napr. vzdelanie, rodina, financie, kariéra … a zvážte, ktorú oblasť idete zlepšiť)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. otázka: KDE CHCEM SKONČIŤ?

(vaša túžba, cieľ, naplnenie… čokoľvek, čo dáva vášmu životu zmysel…)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.otázka: PREČO TAM CHCEM ÍSŤ?

(odpoveď vám pomôže vyjasniť si zmysel, účel, alebo dôvod – tu buďte k sebe veľmi úprimný)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.otázka: KTORÁ CESTA JE NAJLEPŠIA?

(tu sa trošku potrápte, odpoveď nebude jednoduchá, pri jej hľadaní prídete na mnohé objavy, ktoré vás posunú vpred)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.otázka: ČO OČAKÁVAM, ŽE SA STANE, KEĎ SVOJ CIEĽ NAPLNÍM?

(buďte vo svojej predstave čo najkónkretnejší, odpoveď vám pomôže utvrdiť sa v dôvodoch prečo chcete dosiahnuť tento cieľ)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Aby toto malé cvičenie dávalo zmysel je potrebné, aby ste si svoje ciele určili podľa troch kritérií:

HODNOTA

Každý vyznávame iné hodnoty. Pre niekoho z vás je hodnotou dobrodružstvo, pre iného rodina, kariéra, alebo tvrdá ambióznosť. Nech je to čokoľvek, pýtajte sa samých seba: „čo je pre mňa najdôležitejšie?“ Pokiaľ váš cieľ dostanete do tejto kategórie odpovedí vedzte, že ho aj dosiahnete. Nedávajte si prosím ciele niekoho iného, alebo tie, ktoré sú vytvorené pod nátlakom. Ciele, ktoré nie sú vaše nikdy nedosiahnete.

ZÁVÄZNOSŤ

Tu si povedzme jednu zásadnú poučku osobného rozvoja: „dosažiteľnosť každého cieľa je priamo úmerná záväznosti vášho úmyslu ho dosiahnuť“. Čiže majte svoj cieľ stále pre očami a dajte si záväzok, že každý deň urobíte aspoň jeden malý krôčik, ktorý vás privedie do víťazného konca. Vyvarujte sa „svalnatých prehlásení, či zbožných prianí“. Ako sa hovorí – zíde z očí, zíde z mysle. Majte teda svoj cieľ na „muške“ – napríklad napísaný, či nakreslený na papieri a prilepený na chladničke, či inom vhodnom mieste… A často sa k nemu vracajte. Ranné vstavanie, či večerné spytovanie svedomia môže byť tiež vhodným momentom pre utvrdenie sa v záväznosť vášho cieľa.

PROSPECH

Tu si položte otázku: „čo z toho budem mať?“ Prospešnosť, či zmysluplnosť cieľa nielen pre seba ale aj pre iných dáva neviditeľnú silu hlavne pri zdolávaní prekážok, ktoré sa iste vyskytnú. Preto vyberajte svoje ciele veľmi starostlivo a sústredene. Buďte pripravený prijať to, o čo sa snažíte, pretože môžete mať čokoľvek, čo chcete. Ako hovorí jeden môj priateľ: „…po kilomettroch je to trápenie, po metroch je to ťažké, ale po centimetroch je to hračka…“

Želám vám veľa odhodlania a vnútornej sily na ceste k naplneniu vašich cieľov.

Ostať organizovaní počas dočasného životného zápasu alebo udržať hlavu nad hladinou, keď sa všetko kazí…?

4. augusta 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA

Pre ľudí nie je nezvyčajné uvedomiť si, že raz ich postretne životný boj – choroba, úmrtie v rodine, starostlivosť o chorých príbuzných, zotavenie sa po operácii – a existujú ďalšie krízy v ich živote, neusporiadaný životný priestor, projekty po termínoch a zabudnuté dôležité dáta.

Tu je súhrn niekoľkých nápadov založených na bývalých článkoch mlady-uspesny, ktoré vám môžu pomôcť, ak práve teraz čelíte vo svojom živote ťažkému obdobiu:

1. Identifikovať úlohy, ktoré treba urobiť, nech sa stane čokoľvek.
Potom na ne! Napríklad, uistite sa, že máte zaplatené účty a že peniaze sú v správnom čase na správnych účtoch a udržte sa finančne nad hladinou. Bez ohľadu na to, čo sa stalo, na celú dobu potrebujete pevný finančný základ.

2. Akékoľvek úlohy, ktoré môžete, presuňte na iných ľudí.
Namiesto toho, aby ste sa snažili udržať všetko v poriadku sami, požiadajte tých, ktorí sú vám najbližšie, aby urobili väčšinu z úloh, ktoré bežne robievate vy.
Ľudia tiež svoju pomoc počas krízových situácií ponúkajú sami. Nechajte ich! Zvyčajne sú šťastní, keď môžu niečo urobiť, čo by vám mohlo pomôcť a ich pomoc poskytuje typ emocionánej podpory, ktorá vás poteší. Pokračovať v čítaní

Čo sa dá odmerať, to sa dá vylepšiť

14. júna 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA, PODNIKANIE

Prečo niektorí ľudia dostanú skvelý nápad a dokážu ho uskutočniť? A iní ľudia, pričom mnohí z nich, ak nie väčšina, sú podnikatelia, idú z nápadu do nápadu a veľmi sa trápia, aby skutočne veci uskutočnili.

Po prvé, premýšľajte nad sebou. Ste „plánovač“ ako ja alebo sám seba označujte za niekoho, kto rád „uskutočňuje veci“?

Väčšina ľudí, ktorí budujú biznis do určitej veľkosti, majú tendenciu byť vo vykonávaní vecí dobrí. Ale keď príde na získanie celej organizácie, aby v biznise vyhrali, zdá sa, akoby mnoho spoločností narazilo do steny.

Ale keď už operujete s tímom, je to úplne iné riešenie. Musíte dosiahnuť, aby všetci pracovali na jednom cieli. A na to, aby sa vybudoval tím svetovej triedy, je potrebné mať mnoho rozličných typov osobností.

Všetci ľudia v tíme, zvlášť vodca, musia mať „zameranie“. Ale na čo sa zamerať?

Ak sa vám nepáči nielen odpoveď, ale ani spôsob, „systém“ sledovania a merania, dnešný článok je pre vás. Pokračovať v čítaní

Jednoduchý obchodný úspech

9. júna 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA, PODNIKANIE

Čítali ste knihu Michaela Gerbera „E-myth“? Obsahuje niekoľko nádherných nahliadnutí na nadšených ľudí s úžasnými nápadmi, ale s nedostatkom skúseností pre rast profitujúceho biznisu.

Mnohí z týchto ľudí skončilo v práci, ktorú ani nechceli robiť a nie sú v nej ani dobrí. Takto sú vedení k nešťastiu a stresu, pretože nemôžu robiť to, v čo veria, hoci by to robili, ak by mali šancu.

Gerberovo riešenie v jeho knihe E-Myth je robiť to, v čom ste dobrí, budovať systémy a získavať ľudí, ktorí budú robiť za vás to, čo vy nenávidite a v čom pravdepodobne nie ste dobrí. Ak robíte toto, dosiahnete potenciál zožať finančnú odmenu a slobodu, ktorá prichádza z vytvárania biznisov bez toho, aby obmedzovali vaše vlastné jedinečné schopnosti a záujmy.

Znie to skvele. Vlastne, ja som touto cestou vybudoval, vypestoval a predal niekoľko menších firiem, kde teraz môžem pracovať len 3 – 4 hodiny denne a stále mám solídny príjem.

Ale práve keď píšem tieto príspevky pre www.mlady-uspesny.sk, rozmýšľam o pravom zmysle úspechu v biznise a čo to pre mňa znamená. Pokračovať v čítaní

Úspešné ráno

2. júna 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA

Väčšina svetovo úspešných ľudí má zvyk vstávať naozaj skoro ráno, aby popremýšľali a pripravili sa na deň bez vyzváňania telefónu a bez ľudí, ktorí by ich otravovali. Ale niektorí čitatelia Mlady-Uspesny, vrátane mňa, stále niekedy ráno ťažko vstávame.

Dnes mám pre vás niekoľko nápadov na vstávanie, nabitie sa energiou a na urobenie vecí v skorých hodinách.

Ráno si ušetrite na premýšľanie

Ráno má tendenciu mať tichší a viac pozorujúci pocit. Vezmite si túto výhodu na to, aby ste si rozdelili svoj deň ako to urobil britský básnik William Blake: „Myslite ráno, čiňte na poludnie, čítajte večer a spite v noci.“ Hoci je vaša práca viac o robení, než o manažovaní a myslení, môžete využiť ráno, keď nie ste pod tlakom termínov, aby ste premýšľali nad problémami, zvážili si budúce výzvy a aby ste svojim úlohám dali viac pozornosti mysle, než to urobia iní. Keď všetci ostatní prídu a začnú pohĺtať vašu pozornosť. Pokračovať v čítaní

Začnite kde ste

24. mája 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA, VODCOVSTVO

Pred pár týždňami som začal čítať knihu Robina Sharma „Vodca, ktorý nemá titul“. Kniha je o preberaní osobnej zodpovednosti nad svojim životom. Hovorí, že nikto sa nikdy nebude starať o vaše zamestnanie, zdravie, rodinu, úspech, peniaze, viac než vy.

Veľmi pravdivé. A to isté môžete povedať o svojej kariére, vašich snoch, cieľoch a o mnohých ďalších veciach, ktoré sú osobné a dôležité. Keď prestaneme čakať na niekoho iného, kto príde a urobí niečo za nás, všetko sa pohne oveľa rýchlejšie.

Príčiny, pre ktoré zlyháme, sú často pomenované ako: čas, peniaze alebo niečo iné, vonkajšie. Skutočné príčiny, pre ktoré zlyháme, sú často: strach, nečinnosť alebo niečo iné, vnútorné.

Sociálne prijateľné je za našu váhavosť obviňovať nedostatok prostriedkov. Každý chápe, ak poviete, že čakáte, kým sa zmení situácia a potom začnete. Ale v skutočnosti je relatívne ľahké vyrovnať sa s nedostatkom prostriedkov. Ťažšie je urobiť prvý, rozhodujúci krok, k prekonaniu vnútorných prekážok.

Je to čin k začatiu niečoho silného. Dať slová na stránku, zadať si do kalendára nemeniteľné dátumy, urobiť si pevné záväzky.

Preto dôležitou otázkou je: Ako môžete začať niečo dnes? Pokračovať v čítaní

Mojich 8 tipov na úspech

10. mája 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA

V mojej predstave, úspech, bohatstvo a vodcovstvo nie sú len o zarábaní peňazí. V skutočnosti existuje osem elementov, ktorými si chcete byť istí, že sú na svetovej úrovni skôr, než sa môžete nazvať bohatými a skutočne úspešnými.

Opíšem ich:

1. Vnútorný úspech. Tento zahŕňa pozitívnu myseľ, vysoké sebavedomie, vnútorný pokoj a silné duchovné spojenie. Tiež zahŕňa jasnosť ohľadom vašich hodnôt a neľútostné smerovanie ku vašim jedno-, troj-, päť- a desaťročným cieľom.

2. Fyzický úspech. Vaše zdravie je vašim bohatstvom. Aký zmysel má dostať sa vo vašej kariére na skvelú pozíciu, ak vás to vedie ku chorobe? Nebuďte najlepším podnikateľom v nemocnici. Prečo sa stať najbohatším človekom na cintoríne? Skvelí vodcovia majú skvelé zdravie. Pokračovať v čítaní

Pracuj tvrdo a bude sa Ti dariť.

19. apríla 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA

Pamätajte: „Čím tvrdšie pracujem, tým sa mi viac darí.“

Verím – hlboko – že nám bola daná slobodná vôľa a sila, aby sme robili rozhodnutia kvôli jedinej príčine: aby sa veci uskutočnili. Verím, že v skutočnosti dostávame od života to, čo životu dávame. Verím, že dobré veci sa stávajú tým, ktorí sú ochotní vynaložiť úsilie a cvičiť sa v disciplíne a obetujú potrebné osobné a profesionálne veci. Tiež som zistil, že tieto činy majú následky a čím viac dobrých vecí robím – hoci ťažkou prácou – tým viac úspechu zažívam. Život podporuje oddaných.

Nie všetkým nám bolo dané byť študentmi na A+, ale všetkým nám bolo dané pracovať tvrdšie, než ktokoľvek iný na tom, čo máme radi.

Žiaden z mojich klientov sa nestal ultra úspešným bez toho, aby pracoval tvrdšie ako všetci okolo neho. Kým iní doma pozerali televízor alebo spali, títo úspešní ľudia – ktorí si urobili vo svete značku a pridali k nej úžasnú hodnotu – vstávali zavčas rána, hodiny a hodiny pracovali ukazujúc životu, že sú zasvätení svojmu snu. Ja momentálne nepopieram dôležitosť rovnováhy medzi pracovným životom a časom tráveným so svojimi milovanými alebo so starostlivosťou o svoj vnútorný život. Budem prvý, kto sa postaví za tieto hodnoty. Čo však hovorím je, že za nadmerným úspechom vždy nájdete nadmerné úsilie – to je princíp, ktorí sa po tisíce rokov nezmenil. Pokračovať v čítaní

Úspešné spoločnosti

16. apríla 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA, PODNIKANIE

Práve som dočítal knihu „Od dobrého ku skvelému“ od Jima Collinsa. Ak by ste radi nasledovali túto tému, odporúčam vám prečítať si túto knihu. Nuž, tu sú moje myšlienky, ktoré sa mi pri čítaní tejto knihy nazhromaždili.

Skvelá spoločnosť je tá, ktorá robí príznačný účinok a dlhodobo predstavuje mimoriadny výkon.

V podnikaní vykonávanie v princípe znamená finančné výsledky, hlavne návratnosť investovaného kapitálu. Na druhej strane, pre neziskovú organizáciu, výkon v prvom rade znamená priblížiť k veciam príbuzným predstave organizácie a nie jej finančné výsledky.

Všimnite si, že podľa tejto definície nepotrebujete byť veľkí, aby ste boli úspešní. Váš príznačný účinok môže byť v miestnej alebo malej spoločnosti a váš výkon môže byť mimoriadny a dlhodobý bez toho, aby ste sa stali veľkou firmou.

Môžete si vybrať rast firmy, aby ste mali širší účinok a aby ste lepšie dosiahli svoju víziu, ale dôležité je porozumieť, že veľké sa nerovná úspešné a úspešné sa nerovná veľké. Pokračovať v čítaní

Otázky na interview

9. apríla 2010 od  
Zaradené pod KARIÉRA

Ako získať najlepších ľudí, ktorí sa pripoja k vašej spoločnosti, je dôležitá zručnosť, ktorú sa treba naučiť. A čitatelia mojej webovej stránky sa často pýtajú: „Ale čo sa mám opýtať uchádzača o prácu?“. V tomto článku by som sa s vami rád podelil o otázky, ktoré považujem za dôležité pri výbere správnej osoby na prácu: Pokračovať v čítaní

« Staršie články