Ste tímový hráč?

31. októbra 2009 od  
Zaradené pod VZŤAHY

ste timovy hracUrčite poznáte mnoho ľudí, ktorí investujú veľa svojho potu, úsilia, času a peňazí pre dosiahnutie svojho cieľa. Častokrát trvdohlavo pracujú metódou pokusov a omylov, ktoré môžu doviesť človeka až k znechuteniu, alebo rezignácii. Nehovorím, že „tvrdohlavé“ nasadenie nemá význam. Chcem poukázať skôr na postoj tvrdošijného odmietania pomoci druhých. „…veď čo si neurobím sám, to sa neurobí poriadne…“ Poznáte to, však?

A ruku na srdce – všetci sme závislí. Jeden na druhom. Každý má toľko darov, talentov a schopností, koľko dostal do vienka a sú oblasti, ktoré jednoducho nevieme profesionálne vyriešiť, pretože na to „nemáme.“ A tu je priestor pre tímovú spoluprácu. Poznám ľudí, ktorí sa však na tímovú prácu sťažujú. Jednoducho že im to nevyhovuje takto pracovať, že sa musia prispôsobovať mysleniu druhých, že to tempo je príliš pomalé, alebo naopak veľmi rýchle a podobne. Ide však o to, akú prácu robíte, či si to skutočne vyžaduje spoluprácu viacerých ľudí, alebo znalosti z viacerých odborov. V pracovnej oblasti je množstvo práce a firemných aktivít založených len a len na tímovej spolupráci. No a tu sme pri koreni problému – niekedy až 50% času pri práci tímu zaberajú konflikty. Je to veľa, však? Ak  k tomu ešte pridáme fakt, že 1/3  až 2/3 času sa využíva neefektívne – potom si poskladáme celkom nelichotivý obraz o tímovej spolupráci. Prečo je tomu tak?

– možno má tím slabého manažéra – vodcu

– možno sa v tíme vyskytuje veľa rivalov, tvrdohlavcov a konfliktných typov,

– slabá/nedostatočná komunikácia

– nejednotný pohľad členov tímu na úlohy a ciele

– rozdielne vnímanie riešenia problémov atď.

Takže riešenia, ktoré možno v tomto prípade zvoliť sú:

– jasne definovať poslanie tímu a úlohu, ktorú má riešiť

– pochopiť svoju rolu a poslanie v skupine

– dvakrát viac počúvať ako hovoriť

– neustále sa vzdelávať

– komunikovať – komunikovať a komunikovať

Napríklad takto:

httpv://www.youtube.com/watch?v=5g1wDQKqpPQ&feature=player_embedded