Čo sa dá odmerať, to sa dá vylepšiť

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA, PODNIKANIE

Prečo niektorí ľudia dostanú skvelý nápad a dokážu ho uskutočniť? A iní ľudia, pričom mnohí z nich, ak nie väčšina, sú podnikatelia, idú z nápadu do nápadu a veľmi sa trápia, aby skutočne veci uskutočnili.

Po prvé, premýšľajte nad sebou. Ste „plánovač“ ako ja alebo sám seba označujte za niekoho, kto rád „uskutočňuje veci“?

Väčšina ľudí, ktorí budujú biznis do určitej veľkosti, majú tendenciu byť vo vykonávaní vecí dobrí. Ale keď príde na získanie celej organizácie, aby v biznise vyhrali, zdá sa, akoby mnoho spoločností narazilo do steny.

Ale keď už operujete s tímom, je to úplne iné riešenie. Musíte dosiahnuť, aby všetci pracovali na jednom cieli. A na to, aby sa vybudoval tím svetovej triedy, je potrebné mať mnoho rozličných typov osobností.

Všetci ľudia v tíme, zvlášť vodca, musia mať „zameranie“. Ale na čo sa zamerať?

Ak sa vám nepáči nielen odpoveď, ale ani spôsob, „systém“ sledovania a merania, dnešný článok je pre vás.

Čo sa dá merať, to sa dá vylepšovať. A správny systém zabezpečí, že sa zameriate na to, „na čom najviac záleží.“ (čo mi pripomína skvelý princíp mlady-uspesny: „Prvé veci robte prvé a druhé veci nerobte nikdy.“

Je to o vykonávaní a používaní. Týždeň po týždni základný systém automaticky vytvára správne prostredie pre neustále zlepšovanie a pre to, aby bol najlepší. Hoci záleží aj na ďalších aspektoch vášho tímu a pracovného prostredia, len ťažko sa dá rozmýšľať nad niečím, čo je dôležitejšie, než schopnosť celej organizácie vykonávať prácu. Deň za dňom.

A či už je to dobré alebo zlé, ak vediete tím, tak potom tím robí to, k čomu ho vedie vaše riadenie. Ak nedokážete viesť tím k tomu, aby plnil svoje hlavné poslanie, na ničom inom nezáleží. Nakoniec je to na vás, aby ste celú posádku viedli k plneniu správnych vecí. Lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie, než konkurencia.

Takže neurobte žiadnu chybu. Nech pojem „riadenie“ znamená na Slovensku čokoľvek, pre váš biznis to znamená uskutočňovať veci.

Ak chcete vašu organizáciu posunúť, pokiaľ ide o uskutočňovanie vecí, tu ponúkam, čo urobiť:

  1. Uistite sa, že všetci v podniku rozumejú, aké sú ciele biznisu a prečo je to dôležité.
  2. Určite poradie krokov, ktoré musíte urobiť, aby ste dosiahli tieto ciele a potom merajte a sledujte dáta každej činnosti a v súlade formátuje dáta do týždenného grafu, aby to všetci videli.
  3. Tím motivujte neustálymi krátkymi stretnutiami založenými na celkovej vízii a zameranými len na jeden z krokov spomenutých v bode. V dôsledku toho môžete vykonať nápravné činnosti v najskoršej možnej chvíli. Každý týždeň.

Tento systém je „jednoduchý“ (len tri ľahko zrozumiteľné časti). A naviac, efektívne to zameria pozornosť všetkých. Týždeň po týždni pokrok celej spoločnosti postupuje k vízii a ku cieľu spoločnosti.

A najlepšou časťou je, že ak sledujete správne dáta, potom je to postupnosť činností, ktoré tvoria výsledok, ktorý chcete. Príjmy, zisk, extatických zákazníkov atď. Ako výsledok budete mať schopnosť dostatočne skoro zmeniť a upraviť kurz, skoro a často urobiť zmenu.

Týždenný / mesačný systém kontroly: Vykonávate vy (alebo váš tím) každý deň činnosti, na ktorých záleží a to najlepším spôsobom, aby ste dosiahli výsledný cieľ?

Ak skutočne chcete byť najlepším, hovorím o najlepšom na svete – lebo tam by ste mali smerovať. Nielen najlepší vo vašom meste, regióne alebo najlepší na Slovensku. Potom musíte rozvíjať vás celkový týždenný graf podľa vašej vízie a podľa toho viesť vaše stretnutia a organizovať váš tím. Týždeň čo týždeň, mesiac, čo mesiac.

So správnym zameraním, správnymi prediktívnymi dátami a neustálym doťahovaním vecí a s okamžitými nápravymi, váš tím, oddelenie alebo spoločnosť porazia každého konkurenta, ktorý nepoužíva takýto systém.

Čo sa dá merať, to sa dá zlepšovať

Predstavte si, čo by sa stalo, keby ste mali jednotný pohľad na názorné dáta, ktoré vám hovoria, kde sa práve nachádzate, nie s celkovým výsledkom, ale so zreteľom na všetky kľúčové činnosti, ktoré vás privedú k výsledku, ktorý chcete, či už to bude trvať týždne alebo mesiace.

To je to, čo môže urobiť sledovanie každého kroku k cieľom vašej predstavy. Sledujte činnosti, ktoré predpovedajú úspech, ktoré každý týždeň posudzujú postup a ktoré okamžite príjmajú nápravné opatrenia.

Takže tento týždeň máte robiť toto:

Krok č. 1: Prejdite si všetky kroky, ktoré musíte urobiť, aby ste dosiahli svoje ciele

Sadnite si, sami alebo so svojim tímom ku čistému hárku papiera a zapíšte si všetky aktuálne činnosti, ktoré „zapríčinia“, aby sa vaše ciele uskutočnili. Aké sú fyzické aktivity, ktoré spôsobia, aby sa uskutočnil predaj. Ktoré fyzické kroky skutočne vedú k výnosu vo vašom biznise?

Premýšľajte nad všetkým, od vašich aktuálnych procesov cez personál, prácu s obchodnými zástupcami, nad vytváraním nových produktov, členením trhu, riadením generácie, nad zdrojmi prevádzky atď. Pokúste sa zapísať si to ako šesť alebo osem (alebo inak) kľúčových činností, premýšľajte nad poradím a porovnajte ich a označte si sériu obdĺžnikov, aby ukázali činnosti, ktoré podporujú cieľ alebo ktoré vás posunú ďalej ku všeobecnému cieľu.

Krok č. 2: Určite si meranie na sledovanie každej kľúčovej činnosti

Určite si, ako budete merať každú z týchto činností. Zapamätajte si, že možno budete tvrdo uvažovať a kopať, aby ste zistili spôsob, akým určité veci merať. Nevzdávajte sa a často budete prekvapení ako veľa vecí sa dá skutočne merať, ak na tom pracujete. Čo sa dá merať, to sa dá zlepšovať – to by mal byť základ vodcu mlady-uspesny. Dôsledkom, samozrejme, je, že čo sa nedá merať, to sa nedá zlepšovať. Ak ste vodcom, dá sa iným spôsobom povedať: „Členovia vášho tímu budú rešpektovať to, čo vy očakávate.“

Keď toto robíte, pokúste sa premýšľať nad „pomerom“ alebo ako by isté čísla mali byť zhodnotené ako percentá ďalšieho čísla. V typickom internetovom procese predaja má každá možnosť (návštevník webovej stránky/perspektívna „prevádzka“) prepočítavací koeficient, ktorý stojí za sledovanie.

Napríklad, nie sú to len „celkoví účastníci “ na vašom emailovom zozname, ale pomer účastníkov na 100 návštevníkov webovej stránky. Ako percentuálny pomer. Alebo, nielen „počet zákazníkov, ktorí si objednajú dvakrát alebo viackrát“, ale „Percento nakupujúcich po druhýkrát.“

Inými slovami, pokúšate sa vybudovať rámec niečoho, čo si môžete pozrieť na jednom hárku papiera. Nielen sledovať vaše prevádzkové náklady. Ak rastiete, je v poriadku, ak vzrastajú. Ale sledujte vaše réžijné náklady ako percento vašich príjmov a zakreslite ich do jedného grafu. Ideálne je, ak ich uvidíte percentuálne klesať, aj keď vzrastajú.

Krok č. 3: Urobte si graf Prvky krokov v priebehu času smerujúce k vašim cieľom

Existuje niečo magické ohľadom „pocitu“, ktorý pre svoj biznis získate, ak si urobíte graf svojich kľúčových činností v priebehu času. Ak sa pozriete na svoj týždenný papier, chýba mu kontext. Ale keď si začnete robiť graf a budete vidieť vaše kľúčové pomery a týždeň po týždni ich budete sledovať, získate zmysel pre presné cítenie ako sa vám darí s vecami, na ktorých najviac záleží, ktorý ste nikdy predtým nemali.

Jeden typ: Vždy sa prikloňte k sledovaniu čohokoľvek ako pohybujúceho sa priemeru. Chcete vidieť ako napredujete, celkovo, niečo viac ako len krátkodobý „šum“ alebo vzlety a pády, ktoré sa vyskytujú v bežnom obchodnom styku. 12 mesačný alebo 52 týždňový posun z priemeru skutočne odstráni šum, zahrňujúc všetku sezónnosť a ukáže vám v dvoch sekundách, ako vám to ide. Ak nová čiara smeruje hore, je to dobré. Ak dolu, je to zlé.

Takže pokračujte a bežte k nasledujúcemu, aby ste dokončili ciele vášho podnikania. Ak si chcete vybudovať prostredie „dokončovania vecí“, nemalo by byť tento týždeň nič dôležitejšie, čo by ste mali robiť.

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.