SLOVNÍK POJMOV


MANAŽÉRosoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov.

VODCOVSTVO – je činnosť manažérov, ktorí v organizácii vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.

SEBADÔVERA – (iné názvy: sebavedomie, sebaistota, istota; zast. samodôvera, sebavedomosť) je dôvera v seba samého, vo vlastné schopnosti a sily. Sebadôvera je základnou súčasťou osobnosti.

OTCOVSTVO –  nezastupiteľná a dôležita životná rola muža v rodine, ktorú nedokáže nahradiť ani matka

DŽENTLMEN – džentlmen je po všetkých stránkach slušný človek a inštinktívne pozná dobro. Vie, že isté stránky života majú svoje pravidlá. Džentlmenstvo nie je len o obliekaní, ale hlavne o správnych hodnotách a životných postojoch ako pravda, dobro, taktnosť, slušnosť, tolerancia, galantnosť, odvaha a mužnosť. 

BRAINSTORMING – metóda (skupinová) tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov a možných riešení, pričom ich výber a hodnotenie sa uskutočňuje až po tomto procese „búrky mozgov“.

KOMUNIKÁCIA – týkajúci sa medziľudských vzťahov a stykov- prenos a výmena, vzájomné odovzdávanie myšlienok, postojov, názorov, hodnôt, významov, citov a pocitov, dorozumievanie sa a duchovné ovplyvňovanie človeka človekom

MISIA – poslanie, v oblasti manažmentu vyjadrenie hlavného, strategického cieľa organizácie a jej filozofie, ako aj spôsobov, ktorými ho chce dosiahnuť

VÍZIA – je predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiadúcom rozvoji organizácie a stave ideálnej prosperity

MANAŽMENT ČASU – časť z manažmentu, ktorá sa zaoberá efektívnym plánovaním a využívaním času.

Vytlačiť Vytlačiť pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk FavoriteLoadingPridaj článok do obľúbených

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.