Nejedz do otupenia, nepi do rozjarenia!

Napísal  
Zaradené pod PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH

Upozornenie. Nebudem písať o potravinách a nápojoch. Chcel by som  sa s vami podeliť o jedného z najúžasnejších ľudí tohto sveta – Benjaminovi Franklinovi. Otec Ameriky, vodca americkej revolúcie, nakladateľ, novinár, autor, filantrop, prvý minister pôšt, úradník, vedec, knihovník, diplomat a objaviteľ… V roku 1740 založil Pensylvánsku univerzitu, prvú univerzitu v Spojených štátoch. Hoci sa narodil a žil v 18.storočí (r. 1706), jeho život, myšlienky, postoje a vynálezy sú aktuálne aj dnes. Franklin je autor zavedenia pojmu kladného a záporného elektrického náboja, vynálezca bleskozvodu, bifokálnych okuliarov a autor mapy Golfského prúdu.

Bol veľmi húževnatý. Napriek tomu, že chodil do školy iba dva roky, vypracoval sa na významného politika a štátnika. No nie vždy tomu bolo tak. Mladík Franklin bol drzý, arogantný, tvrdohlavý, pyšný….  Po jednej nepríjemnej príhode, kedy sa Franklin zase raz pohádal so starším človekom, o ktorom si myslel, že je hlupák, povedal mu jeho priateľ, skúsený kvaker, pár nepríjemných slov:

„Ben, si úplne nemožný. Keď šíriš svoje názory, vyzerá to, akoby si chcel dať po hlave každému, kto má iný názor. Tvoje postoje sú také útočné, že sa o ne nikto nezaujíma. Tvoji priatelia sa cítia lepšie, keď si niekde ďaleko. Vieš toho toľko, že nikto ti už nemôže povedať nič nové. A pokiaľ by sa o to predsa len niekto pokúsil, mal by len samé nepríjemnosti a ťažkosti. Preto sa už očividne nedozvieš viac, ako vieš dnes – čo však v skutočnosti nie je veľa.“

Benjamin sa po týchto slovách nad sebou  zamyslel a dal si za cieľ postupne zmeniť svoj postoj k ľuďom. Začal sa vystríhať všetkých priamych výpadov a snažil sa vety formulovať tak, aby netvrdil nič s určitosťou. Slová ako „isto“ alebo „nepochybne“ nahradil oveľa zmierlivejšími výrazmi ako napr. „domnievam sa“ alebo „myslím, že by to mohlo byť skôr takto“. Zdržanlivosť, s ktorou začal presadzovať svoje názory viedla k tomu, že jeho postoje ľudia ľahšie prijímali.

Sformuloval svojich 13 životných zásad, ktoré mu priniesli životný úspech a naplnenie svojich cieľov. Uplatňoval ich v tomto poradí a vo vlastnom životopise ich ponúkol svetu. Veril, že nasledujúce generácie budú môcť z jeho životných zásad mať podobný osoh ako on sám. Uverejnil ich v tomto poradí:

1. STRIEDMOSŤ: Nejedz do otupenia, nepi do rozjarenia!

2. MLČANIE: Hovor len vtedy, keď to pomôže tebe alebo druhým. Vyvaruj sa zbytočnej ukecanosti!

3. PORIADOK: Urči každej veci svoje miesto a pre všetko, čo robíš, si stanov primeraný čas!

4. ROZHODNOSŤ: Rozhodni sa, že vykonáš to, čo vykonať musíš. Vykonaj, čo si sa rozhodol vykonať!

5. ŠETRNOSŤ: Míňaj len vtedy, keď to prospeje druhým alebo tebe. Nerozhadzuj!

6. USILOVNOSŤ: Nestrácaj čas! Zaoberaj sa jedine prospešnými vecami. Vyhýbaj sa každej zbytočnej alebo nerozumnej činnosti.

7. ÚPRIMNOSŤ: Nebuď zákerný! Mysli a jednaj čestne a spravodlivo. Hovor to, čo si myslíš!

8. SPRAVODLIVOSŤ: Nikoho nezraň tým, že by si k nemu bol nespravodlivý alebo mu odoprel pomoc, ktorú si mu povinný poskytnúť.

9. SEBAOVLÁDANIE: Vyvaruj sa extrémov!

10. ČISTOTA: Nestrp nič nečisté – ani na svojom tele, ani na svojom odeve, ani tam, kde žiješ!

11. KĽUD: Nenechaj sa vyviesť z miery maličkosťami alebo nemilými príhodami.

12. HARMÓNIA: Dbaj na svoju vnútornú vyrovnanosť!

13. SKROMNOSŤ: Ži ako Ježiš!

Každý týždeň si precvičujte iba jednu zásadu. Druhý týždeň ďalšiu, potom ďalšiu….. Po 13 týždňoch sa opätovne vráťte k prvej zásade a toto robte celý život. Ako pomôcku vám ponúkame kartu, kde si môžete vyznačiť svoje pokroky v priebehu týždňa.
bb
Čo myslíte, stojí za to žiť týchto pár životných zásad?
Tešíme sa na vaše postrehy v komentároch! 🙂
P.S. Tu nájdete prázdu Kartu sebarozvoja, ktorú si môžete vytlačiť pre svoje potreby.

 

Komentáre

2 komentáre v "Nejedz do otupenia, nepi do rozjarenia!"

 1. Mojmir Mochnac  

  avatar

  Dlho trvá človeku, kým si nájde svoje vlastne ciele a tak sa môžme inšpirovať iným, ktorý si ich už našli a nakoniec sa stali uspéšnymi. A tak si myslím, že určite to stojí za to.

 2. imdk  

  avatar

  Myslím si, že uvedené zásady a hlavne ich dodržiavanie skvalitňujú život každému, aj keď nie je vždy ľahké dodržiavať ich a je to dlhodobejší proces….ale výsledky sú sladšie ako zrelé augustové ovocie!
  V tejto spoločnosti takýto ľudia vyzerajú ako slon v porceláne, pretože to nekorešponduje s dobovými očakávaniami a stádovosťou. Ale možno práve kvôli tomu navštevujeme túto stránku, aby sme sa vyčlenili a šli si svojou cestou 🙂 !!!

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.