4 kroky ako si veci usporiadať

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA

CB060080Každý z nás si dokáže z času na čas vyčleniť jednu hodinu na to, aby Ste si svoje veci usporiadali. A pre tento účel Vám teraz popíšem tradičný 4-krokový program. Tento program však nesplní svoj účel, pokiaľ nebudete mať aj skutočný záujem. No aspoň raz v mesiaci, keď sa na Vás všetko začne valiť, nasledujte tieto 4 kroky urobte vo svojich veciach poriadok.

Krok 1 – Vytvorte si zoznam vecí

Urobte si prehľad o tom, v akom stave Vaše veci sú – časom sa totiž stávajú dosť neusporiadanými. Ak si upratujete stôl, všetky veci z neho vezmite preč – rovnako ako aj zo zásuviek – a položte ich na zem. Ak upratujete Váš šatník, urobte to isté. Nech je to čokoľvek, všetko vyberte von, pretože začínate od začiatku.

Vezmite si pero a papier alebo si otvorte dokument v počítači a urobte si záznam o každej veci, ktorú Ste práve vybrali. Neznepokojujte sa triedením týchto vecí práve teraz a ani rozhodovaním sa, čo z toho vyhodíte – stačí, ak si teraz iba vytvoríte tento zoznam.

Krok 2 – Zbavte sa všetkého nepotrebného

Pomocou zoznamu, ktorý Ste práve vytvorili, by Ste sa mali niektorých vecí zbaviť ešte predtým, ako ich začnete usporadúvať nanovo. Inak iba márnite svoj čas. Aby to bolo aj efektívne, mali by Ste stanoviť určité kritériá, na základe ktorých vydelíte veci, ktoré sú – alebo ktoré nie sú – pre funkciu daného miesta alebo systému nevyhnutné.

Pre ľudí, ktorý veci radi zbierajú, to bude veľmi ťažký krok. Myšlienka vyhodenia danej veci je pre nich ťažko prijateľná a väčšinou si títo ľudia nájdu rôzne ospravedlnenia pre to, aby danú vec vyhodiť nemuseli. Či je možné mať vo veciach poriadok a zároveň aj byť takýmto zberateľom, to už je mimo rámec tohto článku. Namiesto toho skúste vymyslieť nejaké uskutočniteľné kritériá. Pokiaľ ide napríklad o stôl, vyhoďte všetko, čo Ste za celý mesiac ani raz nepoužili a ani to neplánujete použiť. To isté platí aj pre skriňu – určite tam máte aj také oblečenie, ktoré už nikdy, aj napriek zmene obdobia, neplánujete viac nosiť. Vyhoďte to.

Krok 3 – Všetkému určite svoje miesto

Vyčlenili a vyhodili Ste všetko nepotrebné a to, čo Vám ostalo, sú veci, ktoré budú súčasťami nanovo usporiadaného priestoru. Problém je potom ten, akým spôsobom tieto veci usporiadate. Tento spôsob do určitej miery ovplyvní to, ako dlho Vám tento poriadok vydrží.

To isté platí aj pre harmonogram Vašich povinností. Rozdeľte si ich napríklad podľa miesta vybavenia alebo podľa vzájomnej podobnosti.

Krok 4 – Zoraďte tieto skupiny vecí podľa logickej postupnosti

Už ste takmer hotový – už iba posledný krok. Teraz musíte všetky tieto veci opäť včleniť do systému. Predtým ako tak urobíte, vytvorte si čo najefektívnejší spôsob. Nielen taký, ktorý si ľahko zapamätáte – mal by byť totiž aj logický: napríklad podľa abecedy, od malého k veľkému alebo podľa priority – akokoľvek Vám to len vyhovuje; len aby veci ostali usporiadané najmenej týždeň. Na stole usporadujte veci podľa abecedy zľava doprava. To isté platí aj pri stanovení týždenného harmonogramu.

Práve v tomto poslednom kroku prinášate poriadok do neusporiadaného sveta; poriadok, ktorý aj určitý čas môže vydržať.

Nech sa Vám darí,

Článok napísal Daniel Shaw

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.