Otázky na interview

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA

Ako získať najlepších ľudí, ktorí sa pripoja k vašej spoločnosti, je dôležitá zručnosť, ktorú sa treba naučiť. A čitatelia mojej webovej stránky sa často pýtajú: „Ale čo sa mám opýtať uchádzača o prácu?“. V tomto článku by som sa s vami rád podelil o otázky, ktoré považujem za dôležité pri výbere správnej osoby na prácu:

1. Čo Vás prinútilo uchádzať sa o túto prácu?

Kladením tejto otázky som schopný identifikovať tých, ktorí sa naozaj zaujímajú o prácu a tých, ktorí sa jednoducho uchádzajú o akúkoľvek prácu. Hľadám odpoveď, ktorá naznačí vedomosti na pozíciu. Príklad: “ Mám skúsenosti so službou zákazníkom alebo s prácou osobného asistenta, pozícia sa mi páčila a cítil som, že táto práca by mi mohla ponúknuť podobnú skúsenosť.“ Mali by byť schopní presvedčiť ma o istých aspektoch práce, s ktorou mali skúsenosť, že ju vedia robiť dobre a budú radi robiť.

2. Aké skúsenosti a zručnosti máte, ktoré Vás urobia úspešnými na tomto pracovnom mieste?

Hľadám jedinca, ktorý má skúsenosti a môže ma presvedčiť o tom, ako mu jeho skúsenosti pomôžu pri úspešnej spolupráci so mnou. Špecifické pracovné skúsenosti, ktoré hľadám, závisia od pracovnej pozície, ktorú sa snažím zaplniť. Osobitú pozornosť venujem tým, ktorí dokážu úspech vo svojej predchádzajúcej práci, prémie, ocenenia, povýšenia atď.

3. Aký typ pracovného času hľadáte?

Počas interview sa snažím zistiť všetko, čo sa dá, aby som sa v blízkej budúcnosti tohto človeka nemusel zbaviť. Uchádzači o prácu majú svoje vlastné očakávania, ktoré sa nemusia zhodovať s pracovným miestom. Ja som zodpovedný za to, aby bolo o pozícii všetko jasné.

4. Prečo chcete pracovať pre moju/našu spoločnosť?

Táto otázka je znova postavená tak, aby mi ukázala, že tento jedinec trocha skúmal moju spoločnosť rovnako ako danú pozíciu a vie, prečo chce pre mňa pracovať. Ak mi vie povedať prečo chce prácu, viem, že sa o ňu zaujíma a má vôľu robiť túto robotu.

Toto obmedzí množstvo ľudí, ktorých musím vyhodiť z práce a zaistí, že zamestnám niekoho, s kým môžem budovať vzťah a bude v spoločnosti dlhý čas.

5. Aký plat si predstavujete?

Takto zistím, či uchádzač čítal pracovný protokol a rozumie všetkým aspektom pozície. Ak som do protokolu nezahrnul plácu, toto mi ukáže, či tento kandidát očakáva podstatne vyššiu výplatu, než som ochotný poskytnúť.

6. Už Vás niekedy prepustili z práce? Prečo?

Táto otázka mi prinesie o uchádzačovi cenné informácie. O tom, či môže vychádzať s inými zamestnancami alebo s nadriadeným, či má problémy týkajúce sa správania, či ustavične mešká atď…

Kandidát pri tejto otázke tiež môže vysvetliť situáciu, pretože sú prípady, kedy sú zamestnanci prepustení bez príčiny. Túto otázku nepokladám za najdôležitejšiu pri rozhodovaní, či uchádzača zamestnať alebo nie, ale dá mi dobrú predstavu o jeho minulosti.

7. Vyjadrite, akým prínosom by ste boli pre túto organizáciu.

Očakávam odpoveď, ktorá zahŕňa ich vzdelanie a skúsenosti, ktoré súvisia s pracovným miestom. Chcem zamestnanca, ktorý je spoľahlivý, úspešný a dokáže vyjadriť svoje úspechy v spojitosti s pozíciou, o ktorú sa uchádza.

Hľadám sebaistotu, ale nie aroganciu. Uchádzačov, ktorí sa pri pohovore začnú vystatovať, môže byť ťažké riadiť a nemusia byť spoľahliví.

8. Čo je Vašou najväčšou silou?

Uchádzačom dávam možnosť, aby tu vyzdvihli svoje najlepšie klady. Mali by byť schopní vyjadriť, že sú dobrými organizátormi , dochvíľni, prijali ocenenia, rýchli v písaní alebo iné zručnosti, v ktorých sú silní. Tieto zručnosti by mali súvisieť s pozíciou, ktorú im ponúkam.

9. Čo od práce očakávate?

Pri tejto otázke môžem naozaj zistiť, čo uchádzač od pracovného miesta očakáva. Potom tieto očakávania porovnám s pozíciou, ktorú ponúkam a rozhodnem sa, či ich očakávania korešpondujú s tým, čo ponúka pracovné miesto.

Je pre mňa dôležité ujasniť si očakávania kandidátov, pretože ak sa tieto vyhliadky nezhodujú, môže to v blízkej budúcnosti skončiť hľadaním nového zamestnanca na to isté miesto.

10. Opíšte svoju pracovnú etiku.

Pracovná morálka je v nových spoločnostiach extrémne dôležitá. Spolieham sa na osobnosti, aby boli „samočinnými štartérmi“, mimoriadne motivovaní a samostatne musia mať vynikajúcu pracovnú morálku.
Ak majú pracovné skúsenosti, potom je to určite plus. Keď naznačia svoju pracovnú minulosť, schopnosť vyjadriť svoje predchádzajúce úspechy a množstvo vedomostí, ktoré majú o pracovnom mieste z pracovného protokolu, potom som schopný rozoznať, či majú alebo nemajú pracovnú etiku.
Osobnosti, ktoré sú vysoko motivované a seriózne, čo sa týka ich práce, budú presne rozumieť pozícii, o ktorú sa uchádzajú.

11. S akým typom ľudí sa Vám ťažko pracuje?

Toto mi pomôže identifikovať akýkoľvek osobný konflikt alebo konflikt súvisiaci s prácou, ktorý by som mohol s týmto uchádzačom mať, ak by sa stal zamestnancom. Niektorí ľudia neodpovedia a povedia, že vychádzajú so všetkými ľuďmi a to je v poriadku.

12. Čo Vás motivuje k tomu, aby ste podali svoj najväčší výkon?

Chcem zistiť, čo motivuje mojich zamestnancov. Majú radi prémie, gratulácie pri dobrom pracovnom výkone alebo iné stimuly? Toto mi umožňuje vypracovať špecifické odmeny alebo stimuly, ktoré sú špeciálne pre zamestnancov. Je dôležité, aby vedeli, že odvádzajú dobrú prácu a motivovať ich v správaní, ktoré s tým súvisí.

13. Máte nejaké otázky ohľadom pracovného miesta?

Toto mi umožňuje prediskutovať každý aspekt pozície a odpovedať akúkoľvek otázku, ktorú môžu uchádzači mať. Je to rozhodujúca časť každého pohovoru. Čím väčšmi uchádzač rozumie pracovnému miestu, tým menej bude chcieť skoro skončiť rozhovor o zamestnaní. Otvorená diskusia o pracovnom mieste je veľmi dôležitá a je najlepším ukončením interview, takže žiadna otázka nezostane nezodpovedaná.

Dúfam, že tieto otázky vám pomôžu nájsť správnych ľudí pre vašu spoločnosť alebo ak vy hľadáte prácu, potom vám otázky pomôžu, aby ste boli pripravení na pohovor.

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.