Ovládať svoj život

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA, PRODUKTIVITA

Verím, že všetci poznáme skutočnosť, že ak chceme naplno ovládať svoj život, musíme najskôr pochopiť fungovanie ľudského tela. Viete, ako funguje dnešný počítač? Základom je nielen dobrý hardware, ale aj software – kvalitné programy, ktoré nám ako nástroje pomáhajú pri našej práci. Ale ak ich máte nainštalovaných príliš veľa, znižuje sa výkon a počítač pracuje pomaly. Mnohí už prišli na to, že potrebujú skôr správne programy. Podobným spôsobom môžeme pozerať na naše telo. Riadiacou sústavou ľudského tela je náš mozog. Ten zaznamenáva a vyhodnocuje všetky informácie po celú dobu nášho vývoja.  Vďaka genetike máme v sebe všetci zakódované programy, reakcie, návyky či vzorce správania. Hovoríme o tzv. podvedomí. Náš osobný rozvoj, technológie, pokrok je vďaka tomu, že si toto všetko uvedomujeme – ovplyvňujeme to svojim vedomím. Náš mozog pracuje neprestajne – celých 24 hodín denne. Vytvára rad činností, ktoré si vôbec neuvedomujeme, ktoré fungujú „automaticky“. Položme si otázku: a fungujú tieto činnosti správne? Ako to spoznáme? Na prvý pohľad je to možno zložité, no vo svojej podstate jednoduché.

Ak sme zdraví, šťastní, spokojní a úspešní ľudia, ktorí si plníme všetky svoje sny, potom má náš mozog – naše podvedomie správne programy a návyky. Pre ilustráciu uvediem trochu čísel:

Ľudský mozog funguje v širokom frekvenčnom rozsahu:

Pásmo BETA (21 – 14 Hz) – je to režim, ktorý zodpovedá súčasnému stavu, stav bdenia,  tzv. logickému mysleniu.

Pásmo ALFA (14 – 7 Hz) – poznáme ako bdelé snenie, pozeranie sa do prázdna, alebo začiatok spánku – tzv. intuitívne myslenie.

Pásmo THETA (7 – 4 Hz)toto je jedna zo spánkových fází.

Pásmo DELTA ( 4 – 0,5 Hz)predstavuje hlboký spánok, bezvedomí alebo nevedomie.

Od svojho narodenia odsúvame svoje intuitívne myslenie (pásmo ALFA) a nahradzujeme ho logickým (BETA pásmo).  Ale pre nájdenie správnych postojov, správnych riešení potrebujeme mať obidve časti myslenia vyvážené. Obe časti mozgu sú rovnako dôležité! Ak sa naučíme využívať svoju intuíciu, budeme sa rozhodovať lepšie, na základe posúdenia obidvoch mozgových častí, na základe spolupráce – synergie intuície a logiky.

Ako sa prakticky vo vašom živote prejavuje spolupráca intuície a logiky ?

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.