Podnikanie III.

Napísal  
Zaradené pod VZŤAHY, PODNIKANIE

V predchádzajúcich častiach článkov o podnikaní sme spomínali možnosť predaja spoločnosti. Pri zakúpení tzv. ready-made spoločnosti môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Tento typ firiem bol totiž založený a pripravený k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentami. Možno vás bude zaujímať ako je to s konateľom už takto založenej firmy. Predaj spoločnosti a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu dokumentov. Zápis v Obchodnom registri v zmysle zmien trvá približne 4-6 dní, takže podnikať môžete takmer okamžite. Doporučujeme, aby ste si preverili, či predávaná firma nemá právne vady, resp. záväzky (dodávatelia, odberatelia, daňový úrad, poisťovne..). V rámci prevodu je možné meniť názov spoločnosti aj predmet podnikania, konateľov a taktiež spoločníkov.. Ak máte záujem, je možné zaistiť aj registráciu platiteľa DPH. Samotný prevod ready-made firmy je potrebná prítomnosť všetkých nových konateľov a majiteľov spoločnosti. Potrebné sú len doklady totožnosti týchto ľudí a ak bude nadobúdateľom právnická osoba – je potrebné doložiť výpis z Obchodného registra. Výpisy z registra trestov nových konateľov a doklad na nové sídlo spoločnosti je potrebné doložiť najneskôr do 15 dní odo dňa prevodu.

Za zmienku stojí ešte informácia o daňových rajoch. Keď sa povie daňový raj, takmer možno si predstavíte exotický ostrov, slnečné prostredie, pohodlie a maximálnu mieru intimity. No okrem dovoleniek sa tam chodí najmä pracovať. Podnikatelia v snahe získať úľavy na daniach, aj mieru diskrétnosti a využiť výhodný administratívny systém vítajú možnosť zamerať svoje aktivity do vzdialenejších destinácií. Čiže daňový raj (označovaný tiež ako offshore) je štát, krajina alebo územie, ktoré ponúka minimálne alebo nulové zdanenie príjmov spoločnosti alebo jednotlivcov. Vďaka tomu sa stali daňové raje vyhľadávanými centrami pre založenie offshore spoločností.

Proces založenia spoločnosti v daňovom raji je jednoduchší ako u nás a administratívne nenáročný. Spoločnosť v krajinách prezývaných daňové raje sa dá založiť v priebehu približne dvoch dní.

Treba zdôrazniť, že v daňovom raji si nemožno založiť spoločnosť a jednoducho všetky svoje obchodné aktivity na ňu previesť a automaticky prestať platiť dane z príjmu. Z daňového hľadiska existujú napríklad zrážkové a zabezpečovacie dane, ktorými väčšina štátov zdaňuje výplaty zisku zo svojho územia v prospech spoločnosti z daňových rajov, čo efektivitu ich použitia výrazne znižuje. Je treba vopred si premyslieť, aký účel má taká zahraničná spoločnosť splniť a potom až hľadať najvýhodnejšie alternatívy.

Každá právnická osoba vrátane spoločnosti v daňovom raji vzniká podľa miestneho obchodného zákonníka alebo podobného špeciálneho zákona o spoločnostiach.

Každá jednotlivá spoločnosť musí spĺňať základné podmienky na kapitál, štatutárny orgán, tajomníka, musí mať miestne sídlo, musí mať schválený názov od štátnej autority (registra) atď. Nie je v tom nič exotické, stále ide o zahraničnú obdobu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovú spoločnosť, aj keď čiastkové vlastnosti sa môžu odlišovať.

Prax je taká, že v daňových rajoch sa v 90 % prípadov zakladá tzv. IBC – International Business Company. Ide o spoločnosť podľa špeciálneho zákona, ktorá je určená pre podnikanie mimo územia daného štátu, kde je registrovaná. Výhodou tohoto postupu je paušálna daň z príjmu a neverejný obchodný register.

Každopádne odporúčame využiť pri zakladaní svojej vlastnej firmy služby kvalitného a erudovaného právnika, ktorý má patričné znalosti a a skúsenosti, aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam a nedorozumeniam. Aj niektoré poradenské firmy sa špecializujú na tento typ služieb.

Komentáre

Jeden Komentár v "Podnikanie III."

  1. Patrik  

    avatar

    Dobrý deň Kamil, v akej sfére podnikáte Vy?

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.