Pohľadávky pod kontrolou…

Napísal  
Zaradené pod FINANCIE

Tí z vás, ktorí buď podnikáte, alebo priamo vo firmách riadite procesy, vplývate na dodávateľsko-odberateľské vzťahy viete, že dnes je na Slovensku obdobie, kedy rastie druhotná platobná neschopnosť firiem, ale aj občanov. Dramatický nárast tohoto fenoménu nezapríčinila iba hospodárska kríza, ale aj „výchova“ obchodných vzťahov, ktoré sa na Slovensku udomácnili. Mnohé firmy, či podnikatelia preto systémovo trpia napríklad nedostatkom cash-flow, čo v mnohých prípadoch ohrozuje ich ďaľšiu existenciu. Je preto na mieste si povedať zopár užitočných rád, či skúseností, ktoré pomôžu prelomiť tento začarovaný kruh.

OBOZRETNOSŤ

Keď máte akéhokoľvek odberateľa – preverte si ho. Internet však nie je všemocný nástroj. Zberu informácií, referencií, kontaktov od existujúcich zákazníkov, vrátane osobnej návštevy by malo byť samozrejmosťou. Sme súčasťou europriestoru, takže obozretnosť je určite namieste. Existujú však aj spoločnosti, ktoré za nízky poplatok poskytnú hodnoverné údaje o odberateľovi (ktoré získavajú z trhu) a táto informácia má preto cenu zlata.

ZMLUVA

Zmluva je základ a dobrá zmluva poklad. No v praxi sa bežne stáva, že hlavne staršie obchodné vzťahy sú založené hlavne na dôvere a dlhodobej spolupráci bez akejkoľvek zmluvy, resp. so zmluvou, ktorá dnes jednoducho neobstojí. Práve dlhoroční obchodní partneri tvoria 25-30% pohľadávok firmám. Pozor na zmluvy stiahnuté z internetu – nemusia korešpondovať s vašimi špecifickými potrebami. Dynamické zmeny v oblasti legislatívy za posledných 10 rokov sú toho dôkazom. Odporúčam preto využiť služby dobrého, skúseného advokáta, ktorý má nielen prehľad o aktuálnych zmenách, ale je ochotný poskytnúť potrebné referencie o svojich službách.

SPLATNOSTI

Doba splatnosti je citlivá téma. Sú prípady, kedy si môžete dohodnúť vzájomne akceptovateľné podmienky, avšak v niektorých špecifických prípadoch si jednoducho ani „neškrtnete“. Tu je na mieste podotknúť, že je na nás, ako sa zachováme, no celoplošne učiť zákazníkov platiť 20-30 dní po splatnosti faktúry môže mať do budúcnosti fatálne následky. Paretovo pravidlo hovorí, že 20% vašich zákazníkov vám robí 80% obratu. Dajte si malú námahu a urobte si vo firme malú analýzu. Výsledky vás prekvapia. Ak 20% zákazníkov platí včas, prečo potom tolerujete zvyšných opozdilcov, alebo neplatičov?

ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

Využitie rozhodcovskej doložky môže zrýchliť a zjednodušiť riešenie sporov. Zakomponovanie doložky do zmlúv nastavuje princíp výhra-výhra, čo je akceptovateľné pre obe strany.

SPOLUPRÁCA SO ŠPECIALISTAMI

Mnoho podnikateľov a firiem pomerne málo využíva služby špecializovaných firiem, či už ide o vymáhanie pohľadávok, alebo o komplexné ekonomicko-právne služby. Prečo? „Lebo je to drahé“ – znie častokrát odpoveď. Na slovenskom trhu však pôsobia spoločnosti, ktoré vedia plne zabezpečiť požadované služby za veľmi prijateľný poplatok. Výsledkom je nielen spokojný zákazník, ale aj istota, že moja/naša firma zvládne búrky na svojej podnikateľskej ceste. A na záver ešte jedna malá rada: prevencia je prijateľnejšia než liečenie starých a bolestivých „rán“, nemyslíte?

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.