Pohybom proti stresu

Napísal  
Zaradené pod ZDRAVIE A FITNESS

Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu

V priebehu minulého storočia došlo k výrazným zmenám v pracovnej i sociálnej sfére. Zmena pracovných profesií a prechod k prácam sedavého charakteru malo za následok zníženie počtu pohybových aktivít vykonávaných človekom. Práve toto zníženie pohybových aktivít (či už ako súčasť pracovnej aktivity alebo aktívneho odpočinku) spolu s narastajúcimi pracovnými nárokmi a stresom podnietili nárast psychosomatických chorôb ako napr. kardiovaskulárne ochorenia či obezita. Kenneth H. Cooper, známy športový lekár a vedec, napríklad považuje rapídne zníženie pohybových aktivít počas posledných dekád za jednu z najzávažnejších príčin neúmerne sa zvyšujúceho výskytu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a obezity v americkej populácii. Jeho intervencie v pohybovej oblasti, naopak, podnietili zlepšenie fyzického i psychického zdravia. Práve pohybová aktivita je účinným mediátorom na zníženie subjektívne prežívaného stresu (ako indikátora psychického zdravia).

Mnoho vedcov sa zaoberalo problematikou stresu a pohybovej aktivity. Ich výsledky jednoznačne potvrdzujú pozitívny vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu. Napr. vedci so Škandinávie zistili, že ľudia, ktorí sa 2-3 do týždňa venovali joggingu v dĺžke trvania 25-30 min. dokázali subjektívne lepšie zvládať stres. Podobné zistenia konštatovali aj vedci zo Švajčiarska, ktorí pozorovali zmeny v ľudskom organizme po vystavení stresovej situácii u rekreačných bežcov a u nešportovcov. Zistili, že rekreačný bežci vykazovali nižšiu srdcovú frekvenciu ako odpoveď organizmu na stres, v porovnaní s nešportovcami.

Takýchto príkladov je mnoho. Preto ak sa cítite byť stresovaný, ak ste pod veľkým pracovným tlakom „bežte“ sa odreagovať, uvoľniť nejakou pohybovou aktivitou . Napr. choďte si pred pracou resp. po práci zabehať s priateľkou, navštívte s kamarátom fitnesscentrum a pod.

V budúcom článku si povieme čosi viac o strese, o tom ako sa prejavuje a ako vplýva na ľudský organizmus.

Mgr. Lukáš Chovanec

diplomovaný kondičný tréner

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.