Postoj, postoj!

Napísal  
Zaradené pod SEBADÔVERA

postoj postoj_postPri objavovaní čo je hlavnou príčinou nášho úspechu zistíte, že postoje sú dôležitejšie než fakty. Pozrime sa na to z druhej strany. Viete, čo je hlavnou príčinou prepustenia zo zamestnania?

1. Nekompetentnosť (30%)

2. Vzťahové problémy – neschopnosť spolupracovať s ostatnými (17%)

3. Klamstvo – nečestnosť (12%)

4. Nesprávny postoj (10%)

5. Chýbajúca motivácia (7%)

6. Zlyhanie alebo odmietanie rešpektovať pokyny nadriadeného (7%)

7. Iné dôvody (8%)

/zdroj: Robert Half International Consulting ltd., San Francisco/

Keď si analyzujete uvedené zistíte, že okrem nekompetentnosti – všetky ostatné dôvody úzko súvisia s postojom. Náš postoj teda určuje, ako vnímame nielen svet okolo nás, ale aj to, ako zaobchádzame s našimi pocitmi. Určite poznáte Paretovo pravidlo 80-20. Keď si to „premeníme na drobné“, tak 20% úspechu sa zakladá na technike, zručnosti, alebo prevedení, či vykonaní a zvyšných 80% úspechu tvoria osobné vlastnosti a náš prístup, čiže postoj.

Naše postoje nezabránia našim pocitom, ale môžu zabrániť tomu, aby nás pocity ovládli. Mnohí sa nechávame našimi pocitmi natoľko uniesť, že sa staneme ich rukojemníkmi. Čo z toho vyplýva? Je totiž veľmi nepravdepodobné, že ak máte nesprávne postoje, dokážete dosiahnuť trvalý úspech.

A ešte jedna poznámka: naše postoje sa objavujú na našej tvári. Neveríte? Pozrite sa do zrkadla a povedzte si nahlas, čo vidíte?

Náš osud neovplyvní náš nespokojný prístup, ani naše vysoké nároky od života. Život je totiž plný prekvapení a zmien a toto všetko má vplyv na naše postoje. Tak ako hovorí Melvin Maxwell:

„…nemôžeme si vybrať, koľko rokov sa dožijeme, ale môžeme si sami zvoliť, koľko života našim rokom dokážeme dať. Nemôžeme ovplyvniť krásu našej tváre, ale môžeme ovplyvniť jej výraz. Nemáme kontrolu nad ťažkými chvíľami nášho života, ale môžeme si ich uľahčiť. Nemôžeme ovplyvniť negatívnu atmosféru celého sveta, ale môžeme ovplyvniť atmosféru, ktorá panuje v našej mysli. Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť. Príliš málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je…naše postoje.“

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.