Vzorec prehry a úspechu – 2.časť

Napísal  
Zaradené pod SEBADÔVERA

vzorec_2_postV prvej časti sme hovorili o tom, že neúspech nie je jednoduchou izolovanou udalosťou. Prehra je dôsledkom nahromadených zlých myšlienkových sledov a následných nesprávnych rozhodnutí…

So silnou osobnou filozofiou, ktorá nás bude sprevádzať na každom kroku, si začneme viac uvedomovať svoje chyby v úsudkoch a aj všímať tie, ktoré sú pre nás dôležité. A teraz mám pre vás dobrú správu. Rovnako tak, ako existuje vzorec na neúspech, je jednoduché sa držať aj vzorca na úspech: je to niekoľko jednoduchých úkonov, ktoré je len treba každý deň precvičovať. Tu je jedna otázka vhodná na zváženie: ako môžeme zmeniť chyby vo vzorci neúspechu na úkony, ktoré vyžaduje vzorec úspechu? Odpoveď znie – vložením budúcnosti ako dôležitej časti do svojej filozofie v súčasnosti. Oboje – tak úspech ako aj neúspech – zahrňujú budúce dôsledky a to tak nevyhnutné odmeny ako aj požiadavky, ktorým sa nedá vyhnúť a ktoré vychádzajú z našich aktivít v minulosti. Pokiaľ je to pravda, prečo potom viacej ľudí nevenuje svoje čas na formovanie svojej budúcnosti? Odpoveď je jednoduchá: sú tak silne ponorení do súčasného okamihu, ktorý sa vôbec nezdá byť dôležitý. Problémy a výhry dneška potom pohlcujú toľko z ľudského bytia, že už vôbec neostane čas na pauzu, aby sme sa zamysleli nad zajtrajškom.Ale čo keby sme vyvinuli novú činnosť, ktoré by zabrala len niekoľko minút, počas ktorých by sme si trošku pozreli pod nohy? Potom by sme boli schopní predvídať nutné dôsledky nášho súčasného konania. Keď sa vyzbrojíme touto dôležitou informáciou, budeme schopní prijímať nutné opatrenia na odstraňovanie svojich chýb v novej aktivite orientovanej na úspech. Inými slovami, tým, že sa prinútime pozerať na svoju budúcnosť v predstihu, budeme schopní zmeniť svoje myslenie, opraviť svoje chyby a rozvíjať nové zvyky, ktoré nahradia tie staré. Jedna zo vzrušujúcich vecí na vzorci úspechu – na jednoduchých úkonoch, ktoré sa každý deň precvičujú – je to, že výsledky sú podstatne hmatateľnejšie. Pokiaľ si dobrovoľne vymeníme svoje chyby za každodenný výcvik, pocítime pozitívne výsledky už vo veľmi krátkom čase. Keď zmeníme svoje stravovacie návyky, naše zdravie sa badateľne zlepší už v priebehu niekoľkých týždňov, keď začneme cvičiť, takmer okamžite pocítime prílev novej životnej sily. Keď začneme čítať, pocítime rastúce duševné povedomie a vyšší stupeň sebadôvery. Akékoľvek úkony začneme každodenne precvičovať, privedú nás k dosiahnutiu výsledkov, ktoré nás povedú k ešte lepšej novej disciplíne. Naozajstné kúzlo nových disciplín je v tom, že nás prinútia zmeniť naše myslenie. Keby sme dnes začali čítať knihu, chodiť do školy, viac počúvať a sledovať, tak potom by bol dnešok začiatkom nášho nového života vedúceho k lepšej budúcnosti. Keby sme sa dnes začali silnejšie snažiť a v každom prípade vynakladali uvedomelé a konzistentné úsilie na to, aby sme zmenili nevýrazné avšak fatálne chyby na konštruktívne a hodnotné úkony, už by sme sa nikdy neuchýlili k prostej existencii – stačí totiž len raz ochutnať chuť ozajstného života!

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.