Prečo je menej viac

Napísal  
Zaradené pod SEBADÔVERA

menej-je-viacVerím, že úspech nie je o tom mať „viac“ a byť „menej“. Tým myslím mať príliš veľa výdavkov, príliš veľa vecí, príliš veľa povinností a zodpovednosti  – čím prídete k tomu, že sa cítite „malý“ a preťažený.

Ak robíte alebo máte veľa vecí, ktoré vám neprinášajú radosť alebo nepodporujú vaše dlhodobé plány, potom robenie alebo vlastnenie menej vecí má zmysel. Ale všetko nemôžete vylúčiť- Ak vyhodíte, zredukujete, znížite a zrušíte tak veľa ako len môžete, ostane vám pocit prázdnoty. Princíp „menej je viac“ aspoň podľa toho ako to vidím ja – je vyhodiť to, čo nie je dôležité a pridať to, čo dôležité je.

Aby ste rozumeli, čo by malo byť odstránené a čo by malo byť pridané, skúste rozmýšľať nad aktivitami a vecami ako nad aktívami a pasívami.

Aktíva

Aktívum je niečo, čo je cenné alebo môže mať nejakú hodnotu. Jasným príkladom sú peniaze, majetok, prístroje, autá a podobne. Chcem však, aby ste uvažovali nad aktívami trocha širšie. Aktívum je čokoľvek, čo:

 • Dáva
 • Rastie na cene
 • Prináša niečo cenné ako peniaze, radosť, istotu, šťastie a pod.
 • Vás posilňuje a splnomocňuje
 • Posúva vás bližšie k vašim cieľom
 • Prináša pozitívny stres a zdravé vzrušenie
 • Relaxuje a upokojuje
 • Posilňuje zdravie a vitalitu

Pasíva

Pasíva sú obligácie, dlhy a veci, ktoré stoja viac peňazí ako samé produkujú alebo než je ich hodnota, ale znova, pouvažujte nad tým zo širšieho hľadiska. Pasívum je čokoľvek, čo:

 • Od vás berie
 • Klesá na cene
 • Eliminuje alebo znižuje niečo cenné ako sú peniaze, radosť, istota, šťastie a pod.
 • Oslabuje vás
 • Odsúva vás ďalej od vašich cieľov
 • Privádza negatívny stres
 • Vyvoláva nepokoj alebo rozrušenie
 • Oslabuje zdravie a vitalitu

Aktíva dávajú. Pasíva berú.

Tak ako vám toto pomôže? Urobte si inventúru všetkého vo vašom živote – od vašich priateľstiev, projektov a záväzkov až po vaše výdavky,osobný majetok a ciele. Keďže toto je pomerne veľká úloha, ľahšie bude keď začnete len s jednou oblasťou. Napríklad s nepracujúcimi záväzkami.

Zoznam všetkých vašich záväzkov, zodpovedností, obligácii alebo akokoľvek ich nazývate. Vezmite si svoj kalendár a obzrite sa o pár mesiacov späť a dopredu kvôli osvieženiu pamäti. Urobte si veľký zoznam. Napríklad, váš zoznam môže zahŕňať stretnutie, upratovanie vašej izby, platenie účtov, dobrovoľníctvo, chodenie do kostola, odprevádzanie vašich detí do škôlky, plánovanie narodeninovej párty pre priateľa atď.

Teraz si každý z týchto záväzkov rozdeľte na aktíva (A) alebo pasíva (P). Daná aktivita vám dáva alebo berie? Privádza vás bližšie k vašim cieľom alebo vás od nich vzďaľuje? Privádza zdravé vzrušenie alebo je pre vás len stresujúca?

Ďalší krok je určenie toho, či môžete znížiť niektoré z P. Nikdy nebudete môcť odstrániť všetky vaše pasíva, ale vašim cieľom by malo byť zbaviť sa čo najväčšieho počtu. Sila tohto cvičenia je uvedomiť si, čo dáva a čo berie a potom urobiť nejaké informované rozhodnutia o A – aktivitách, ktoré môžete pridať a aké P aktivity môžete zredukovať alebo vylúčiť.

Úspech nie je o robení alebo vlastnení menej. Môžete pobehovať dookola z jedného projektu a záväzku do druhého celý deň a každý deň a byť pri tom 100% šťastný, dokiaľ naplníte svoj život aktívami.

Je pre vás menej viac? Dajte nám vedieť v komentároch…

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.