Vaše osobné ročné zhodnotenie: celkový prehľad a bodová osnova

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA

42-20128378Od šestnástich rokov si vždy v decembri vyčlením čas, aby som sa obzrel za predchádzajúcim rokom a stanovil si ciele na nasledujúci rok. Mnoho našich klientov s nami robí rovnaký systém a tento rok sme si povedali, že sa o tento proces podelíme s našimi čitateľmi.

Prečo je plánovanie dôležité?

Základným princípom životného plánovania je, že môžete mať čokoľvek, čo chcete, ale nie všetko v rovnakom čase. Možno sa musíte niečoho vzdať, aby ste dosiahli niečo iné, takže lepšie je vedieť, čo je pre vás a pre vašu verziu úspechu najdôležitejšie.

Život skutočného významu sa nestane len tak náhodou. V niektorých prípadoch musíte urobiť rozvážne rozhodnutia. Ak viete, čo si ceníte a k čomu sa smerujete, bude oveľa jednoduchšie rozhodovať sa.

Preto mám vo zvyku všetko plánovať.

Ako to funguje?

Tu sú tri hlavné kroky:

  • Posúdenie predchádzajúceho roka
  • Načrtnutie cieľov a celkové zameranie sa na nasledujúci rok
  • Rozhodovanie sa v podpore cieľov a zamerania

Na každom z týchto krokov strávim zvyčajne najmenej niekoľko hodín a naša „Sila rastu“, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť, rozoberá detailnejšie každý z týchto krokov. Teraz vám v skratke ponúkam ako každý z nich vyzerá:

Posúdenie predchádzajúceho roka

Začínam tým, že sa obzriem za rokom, ktorý sa blíži ku koncu. Začnem svojimi cieľmi, ktoré som si na daný rok stanovil. Bol som úspešný? Ak nie, prečo? Potom sa obzriem za všetkými udalosťami v danom roku. Koho som stretol? Čo som sa naučil? Kým sa stávam? Tieto poznámky sú pre mňa veľmi osobné, ale robím aj krátku, publikovateľnú verejnú verziu, ktorú si moja rodina a moji priatelia môžu online prečítať.

Prechádzam tiež všetkými oblasťami života, ktoré monitorujem: vzťahy, kariéra, financie, charita, čas, dobrodružstvo a vidím úplne celý rok. Toto mi pomáha ustanoviť si realistické ciele na nasledujúci rok.
Ak ste dlhodobým čitateľom www.mlady-uspesny.sk , potom vyplňte našu pracovnú knižku “Sila rastu” z minulého roka. Choďte, nájdite ju a prečítajte si ju teraz! Ak sa cítite uviaznutý alebo ste neurobili žiaden z cieľov z predchádzajúceho roka, ktoré by ste mohli prehodnotiť, tieto otázky vám môžu pomôcť:

Čo ma sklamalo?

Čo ma prekvapilo?

Kedy som vynikal?

Kedy som zlyhal?

Náčrt cieľov a celkové zameranie na nový rok.

Ďalší krok je srdcom celého prehľadu. Prejdem môj zoznam kategórií života, počnúc osobnými a rodinnými kategóriami až k rôznym životným dráham, k cestovaniu a ku kategóriam rastu. Pre každú kategóriu si stanovím 3 – 5 špecifických merateľných cieľov. Pravdepodobne si budete chcieť urobiť váš vlastný zoznam kategórií, ale môžete si pozrieť jeden z mojich z minulého roka.

Podelím sa s vami o príklad kategórie 2009 „Mlady-Uspesny webová stránka“:

Celkové: Znova spustiť webovú stránku www.mlady-uspesny.sk

Špecifické:

Napísať150+ článkov o osobnom úspechu, ktoré budú preložené do slovenského jazyka

Sformovať spoločnosť s ručením obmedzeným a to ako podnikateľský tím pozostávajúci z troch ľudí

Mať 500+ prispievateľov a mať denne 100+ návštevníkov

Udržať v Bratislave živé semináre

Raz za mesiac natočiť video rozhovor s 1 úspešnou slovenskou osobnosťou.

Ku koncu týždňa, potom ako som si v každej kategórii stanovil 3 – 5 cieľov, určím si celkové závery. Čo chcem, aby bolo vykonané rok po tomto momente? Zvyčajne si tento údaj zapíšem ako krátky odsek. Tu ponúkam, čo som mal zapísané minulý rok:

Závery: Do konca roka 2009 bude www.mlady-uspesny.sk výnosnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, produkujúcou živé semináre o osobnom a profesionálnom raste. Na našej webovej stránke budeme mať viac ako 500 prispievateľov a denne viac ako 100 návštevníkov. Budeme mať 12 video nahrávok online a viac než 150 článkov.

Potom si výsledné prehlásenia z každej kategórie napíšem na jeden hárok papiera, ktorý mám celý čas pri sebe. Kedykoľvek mám trošku voľného času, môžem si to prečítať a každý výsledok si predstaviť.

Napokon si pre nasledujúci rok zvolím tému a účel. Rok 2007 bol pre mňa rokom UČENIA SA a naučil som sa ako zvládnuť online marketing a optimalizácia webových stránok. Rok 2008 bol rokom ODPUSTENIA a naučil som sa milovať a zanechať bolesti z minulosti. Odpustiť sebe samému a druhým a slúžiť iným. Rok 2009 bol rokom ZMIERENIA a snažil som sa vylepšiť oslabené vzťahy s mojou priateľkou a rodinou v Anglicku.

Téma a účel zvyčajne vychádzajú z výsledkov cieľov. Niekedy môžete intuitívne vedieť, čo musíte urobiť, ale niekedy premýšľanie nad tým zaberie aj niekoľko dní.

Urobiť rozhodnutia v závislosti od cieľov a zamerania

Keď už raz viete, kam kráčate, je oveľa ľahšie naplánovať si cestu. Po stanovení si cieľov si môžete určiť ako ich uskutočniť.

Ak musím budúci rok získať o 150 klientov viac, ako to urobím? Je to ťažšie a ťažšie, lebo sa vytvára viac a viac podobných spoločností, takže musím urobiť nejaký výber v posilnení môjho cieľa. Čo sa budem musieť naučiť? Čoho sa budem musieť vzdať?

Ak chcete začať s novým cvičebným programom, ako by mal vyzerať? Pri cieľoch akými sú cvičebný program je dobré, ak ste čo najšpecifickejší. Koľkokrát v týždni budete cvičiť a ako dlho? Ako sa môžete uistiť, že v tom budete pokračovať aj v máji? Čo by mohlo stáť v ceste tomu, aby ste vydržali cvičiť a čo by ste mohli urobiť preto, aby ste neprestali?

Ste kvôli jednému z vašich cieľov na niečom alebo niekom závislí? Ak áno, nie je to v skutočnosti váš cieľ. Môžete si stanoviť cieľ, že budete žiadať o prijatie na univerzitu a budete robiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste boli prijatí, ale napokon urobí rozhodnutie niekto iný. Zvyčajne je lepšie uisiť sa, že ciele, ktoré ste si stanovili sú pod vašou kontrolou, takže môžete prevziať osobnú zodpovednosť za ich uskutočnenie.

Cítite, že je to správne?(Keď sa pozriete na to, čo ste napísali, pomyslíte si Áno! To som ja!). Je niečo nezhodné alebo niečo vo vašich plánoch chýba? Poznáte sami seba lepšie než ktokoľvek iný, preto rýchla dobra kontrola všetkého, čo ste zapísali, pomôže.

Poznamenajte si však, že istá dávka výzvy a riskovania je dobra. Mali by ste sa cítiť trocha vyzvaný svojimi cieľmi, ktoré ste si dali. Ak neexistuje žiadna šanca, že by ste neuspeli aspoň v jednom z vašich cieľov, radšej si znova premyslite, čo sa vlastne snažíte dosiahnuť. Možno môžete dokázať viac, než ste si pôvodne mysleli.

Čo ak sa cítite odolní voči stanovovaniu si cieľov?

Viem, že niektorí ľudia sú voči tomuto druhu aktívneho plánovania života všeobecne odolní. “Prečo nebrať život tak ako ide?” Nemôžete plánovať všetko.

Môj názor je, že ľudia, ktorí sú proti stanovovaniu si cieľov, asi pozerajú na zlé druhy cieľov. Ciele by mali byť osobné a oslobodzujúce. Nie rodové alebo obmedzujúce. Ak sa neskôr rozhodnete, že sa vám nepáči, čo ste zapísali na originálny zoznam, vždy to môžete zmeniť, ale po rokoch zistíte, že to tak často robiť nemusíte.

Môj život je pomerne dosť štrukturovaný v tom zmysle, že viem, k čomu smerujem a urobil som mnoho obetí, aby som ciele, ktoré som si stanovil aj dosiahol, ale väčšinou v žiadnom smere necítim, že by ma to obmedzovalo. Môžem sa zobudiť, kedy chcem, cestovať kdekoľvek a kedykoľvek chcem, ak sa rozhodnem, môžem popoludnie stráviť hraním na gitare a tak ďalej. Ak by som chcel robiť niečo iné, mohol by som, ale dovtedy, kým sa donútim každý rok to dostať na vyššiu úroveň, som pomerne šťastný s vecami tak ako idú.

O tomto to všetko je a začatie Osobnej každoročnej uzávierky pred niekoľkými rokmi bol pravdepodobne najdôležitejší proces, ktorý mi pomohol dostať sa tam, kde som teraz.

Na verzii pre nasledujúci rok budem pracovať ďalšie dva týždne. Ste viac ako vítaní nasledovať ma pri zriaďovaní si vašich vlastných plánov na rok 2010 použitím môjho modelu alebo prostredníctvom vášho vlastného návrhu. Pamätajte si len jedno: pri niektorých bodoch musíte urobiť zásadné rozhodnutia a významné životy sa nestávajú náhodou.

Upozornenie: Len čítanie tejto informácie nestačí

Bol by som veľmi rád, keby ste sa o vaše nápady podelili tu v komentároch alebo keby ste sa rozhodli poslať vaše plány online niekde inde spolu s linkom na túto informáciu (ak chcete), aby ostatní mohli urobiť to isté.

Radostné plánovanie!

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.