Rozum vs. múdrosť

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA, PRODUKTIVITA

Viete ktorá je najdokonalejšia ľudská činnosť? Je to činnosť rozumu. Rozum má výsadné postavenie medzi všetkými ostatnými duševnými schopnosťami. Možno sa pýtate prečo? Rozum totiž poznáva skutočnosť. Ako môžeme dosiahnuť vytýčené ciele? Iba prostredníctvom rozumu! No a keď pôjdeme v tejto úvahe o stupienok hlbšie zistíme, že v rozume je najvyššou silou MÚDROSŤ. Verím, že súhlasíte s tvrdením, že najväčším majetkom človeka nie je bohatstvo vonkajšie, ale vnútorné, ktoré človek dosiahne dokonalým pestovaním a stálym zušľachťovaním síl rozumu a vôle. Pozrime sa však na realitu dneška: mnohé skutky ľudia konajú bez zásahu rozumu, bez úvahy, bez rozmyslu a častokrát nevedia, čo vlastne chcú. Určite to poznáte: menia svoje názory, prikláňajú sa raz na jednu, raz na druhú stranu. Máte pocit, že sa na nich nemôžete spoľahnúť. Naši predkovia tomu hovorili „ani ryba ani rak“. Konanie týchto ľudí je inšpirované fantáziou, vášňami, predsudkami, egoizmom, alebo rutinou….

My sa však poďme pozrieť na to, čo urobí rozumný človek? Používa MÚDROSŤ.  Čo myslíte prečo? Slabosť ducha sa odstraňuje VEDOMOSŤAMI. Ak má totiž človek BOHATSTVO VEDOMOSTÍ, jeho rozum a vôľa sú silnejšie. A kto z vás by nechcel silnejší rozum alebo vôľu? Zbytočná otázka, však?

Vedomosti sa získavajú nielen učením, ale aj prácou. Určite to poznáte z vlastnej skúsenosti. Moderný človek je v dnešnej dobe zahltený až presýtený informáciami z jednej strany a na druhej strane podvyživený nedostatkom kľúčových informácii. Uvediem príklad: je síce fajn, keď ste „macher“ v branži, ale pri tom môžete mať triviálne problémy s vyjadrovaním sa, prezentovaním svojich myšlienok, či dobrých nápadov. Stretávame sa aj s tým, že v komunikácii na pracovisku, či v rodine nefunguje spätná väzba, ako jeden zo základných pilierov efektívnej komunikácie. Aký to má dôsledok?

– zníženie motivácie

– zmena aktívneho postoja na pasívny

– rast predsudkov a mylných názorov

– nevyjadrené očakávania

– zmena pracovnej klímy ai.

Na odstránenie týchto neduhov stačí tak málo:

– ochota aktívne počúvať

– vyjasnenie očakávaní

– zreteľná komunikácia

– pravidelné vyjadrovanie spätnej väzby ai.

Týmto jednoduchým technikám (lebo na technike určite záleží) sa dá priučiť aj na motivačných seminároch z dielne Mladý a Úspešný. A pozitívne výsledky na seba určite nenechajú dlho čakať.

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.