- Mladý a úspešný – sebadôvera, vzťahy, financie, kariéra, vodcovstvo, zdravie a fitness - http://www.mlady-uspesny.sk -

Zažite úspech jedného projektu v čase v roku 2010

Keď tento mesiac uvažujete nad vašimi cieľmi pre rok 2010, prečo sa nepozrieť na veci, ktoré vás oberajú o energiu a zabraňujú vám pohnúť sa dopredu ku výškam?

Pýtate sa: „Veci? Aké veci?“

Viete, tie hromady nedokončených „vecí“ vo vašej chodbe, na vašom stole, pod vašou posteľou. Tie veci, na ktoré si z času na čas spomeniete, ako napríklad telefonáty, ktoré ste ešte neurobili, aby ste dokončili nejakú vec v práci alebo včerajšie úlohy, ktoré ste mali v zozname „Urobiť“ a znova ich prepisujete na dnes.

Čo tak začať zapisovaním si nedokončených projektov vo vašom živote a ich uprednostňovaním. Potom zapisovaním si prekážok, ktoré vám bránia, aby ste projekty dokončili a určením možných riešení, ktoré by sa dali na každý jeden aplikovať.

Ďalším krokom je pracovať na pláne, aby ste sa rozhodli, ktoré riešenie je použiteľné na každú z prekážok.

Každý projekt je iný, ale niektoré veci sú nemenné. Rozdeľte si projekt na menšie kroky, ktoré sa dajú uskutočniť – kroky, ktoré môžete práve teraz fyzicky urobiť. Zvyčajne sa musíte sústrediť len na ďalší činný krok – neobávajte sa ďalších krokov, ktoré prídu neskôr. Každý krok by mal byť niečím takým, čo môžete ukončiť za 10 – 30 minút – lepšie je za kratšie.

Výzvy a ciele v živote sú zvyčajne príliš veľké, aby sme všetky vyriešili naraz. Dnes sa zamerajte na trocha z nich a urobte nejaký pokrok. A potom zajtra, vstaňte a zamerajte sa na trocha viac z cieľov a znova urobte nejaký pokrok.

Napokon, prekonať návyk váhania je záležitosťou zaoberania sa vecami, ktoré zdržiavajú dokončovanie. Napríklad naučiť sa milovať to, čo robíte a s vášňou robiť vaše projekty a úlohy.

Aký je váš spôsob dokončenia projektov pre tento rok? Dajte nám vedieť v komentároch….