Pôsobte ako vodca

Napísal  
Zaradené pod KARIÉRA, VODCOVSTVO

vodcovia1Sedíte za vrchstolom hľadiac do tvárí Vašich nových spolupracovníkov. Oni vedia, že ste ešte nikdy neviedli žiadnu skupinu. Vedia, že pozícia vodcu je pre Vás úplne nová. Možno dokonca vedia aj to, že vodcom ste neboli od čias, kedy ste zastávali pozíciu kapitána Vášho futbalového tímu.

Existuje niekoľko spôsobov, aby ste skutočne pôsobili ako vodca. Ide v podstate iba o to, aby ste zvládli svoju vplyvnú pozíciu bez toho, aby ste ostatným odhalili, ako málo toho v skutočnosti viete. Väčšina nových vodcov je schopná viesť – musí však v prvom rade túto rolu pochopiť.

Viesť skupinu ľudí

Základným znakom dobrého vodcu je udávať charakter práce. To znamená prichádzať ako prvý a odchádzať ako posledný. Ak chcete od Vašich predajcov, aby denne predali 50 mobilných telefónov, ukážte im, že Vy ste ochotný predať 100.

Nikto nemôže spochybniť vodcu, ktorý je ochotný vynaložiť viac úsilia ako ostatní. Práve preto sa niektorí generáli stali slávnymi – viedli vojsko do boja ukazujúc snahu čeliť oveľa väčšiemu riziku ako ktokoľvek iný.

Povedať menej je viac

Častokrát najdominantnejšiu pozíciu počas stretnutia preukážete tým, že nepoviete vôbec nič. Veľa mladých ľudí sa mylne domnieva, že najinteligentnejší človek v miestnosti hovorí najviac – a preto je vodcom. Až neskôr si uvedomia, že najmúdrejší človek potrebuje toho vlastne povedať najmenej.

Ako vodca chcete pôsobiť dojmom sebaistejšieho a zrelšieho človeka; preto buďte počas stretnutia ticho a sústredene počúvajte, o čom sa hovorí. Keď potom prehovoríte, Vaše slová budú mať väčšiu váhu.

Najprv počúvajte, až potom hovorte

Namiesto rýchlych rozhodnutí sa pokúste v prvom rade získať čo najviac informácii. Je zaujímavé, koľko návrhov by ste vôbec nepovedali, ak by ste viac počúvali a menej rozprávali.

V našich každodenných rozhovoroch sa veľmi radi delíme o svoje názory na rôzne témy – napríklad na nejaký film, ktorý sme videli alebo radi rozprávame o svojom obľúbenom športovom tíme. V týchto prípadoch nie je veľmi potrebné dávať si pozor na to, čo hovoríme – pretože ak sa aj mýlime, nehrozia nijaké vážnejšie dôsledky. V situácii vodcu však toto neplatí.

Riešenie problému si častokrát vyžaduje to, aby Ste venovali viac času vypočutiu si rôznych názorov predtým asi utvoríte svoj vlastný. Ak je to možné, pretože rola vodcu si to vyžaduje, na konci stretnutia, po zozbieraní všetkých informácií, majte posledné slovo.

Veľa sa pýtajte

Medzi ľuďmi bežne prevláda názor, že tí, ktorí sa veľa pýtajú, vedia toho najmenej. Nie je to tak. Najmúdrejší vodcovia sa veľa pýtajú preto, aby sa dostali na jadro daného problému. Naučte sa hľadať podstatu. Väčšina vodcovských rozhodnutí sa stane veľmi jednoduchými, ak sa človek dostane k pravej podstate problému.

Okrem toho objavíte aj fakt, že veľa „jednoduchých“ otázok ostáva nezodpovedaných práve kvôli tomu, že odpovede na ne sa zdajú byť rovnako „jednoduché“. Ak niečo prestane fungovať a nikto nevie prečo, neostaňte iba pri hľadaní toho, „kto je za to zodpovedný.“ Zistite celkový priebeh udalostí a pokúste sa všimnúť si fakt, že za tým všetkým môže byť väčší problém – príčina toho, prečo to prestalo fungovať. Veľa problémov ostáva prehliadaných jednoducho preto, že neskúsení manažéri sa jednoducho obávajú pýtať aj ťažké otázky.

Vaše rozhodnutia nech sú pevné

Pravý vodca si je vo svojich rozhodnutiach istý. Váhaním a neurčitým postojom k danému problému neukážete dôležitosť Vášho rozhodnutia.

Predstavte si vojenského generála dávať svojej armáde príkaz vyraziť do boja a potom v polovici cesty povedať, „No neviem, možno by sme nemali.“ Aj keď toto rozhodnutie nebude správne, Váš oddiel chce vedieť, že je to jediné rozhodnutie, za ktorým si budete stáť.

To však neznamená, že nemôžete svoje rozhodnutia nikdy zmeniť. Ak to však urobíte, nech je to iba za vážnych okolností a nech to nie je príliš často. Každá zmena názoru so sebou prináša isté riziko – ak nezačnú ľudia pochybovať práve o tomto rozhodnutí, môžu začať pochybovať o tých ostatných.

Každý to predstiera

Nemajte obavy z toho, že budete musieť predstierať kontrolu nad situáciou počas Vášho prvého kontaktu s rolou vodcu – každý to totiž robí. Väčšina spoločností neponúka kurzy vodcovstva – skôr ide o to „hodiť človeka do vody“.

Okrem toho, vodcovstvo nie je o tom, čo sa človek naučí z kníh alebo v škole. Táto zručnosť je kombinácia komunikačných schopností a sebadôvery. A to si jednoznačne vyžaduje tréning.

Článok napísal Daniel Shaw

Komentáre

Povedzte nám, čo si myslíte ......

Musíte byť prihlásený na pridanie komentára.